Infrastruktura - PFK - Pomorski fakultet Kotor

Infrastruktura

Pomorski fakultet raspolaže sa više savremeno opremljenih računarskih učionica, kao i sa
drugom kvalitetnom laboratorijskom elektro-mašinskom opremom i brodomašinskim
simulatorima.

U svakom kabinetu nalazi se kvalitetna računarska konfiguracija. Svi poslovi
nastavne, studentske, kadrovske i finansijske evidencije vode se uz korišćenje veoma prikladnih
i korisnih računarskih programa. Preko CIS-a Univerziteta Crne Gore i Akademske mreže CG,
Fakultet je uključen u svjetsku akademsku i internet mrežu.

Nastava će se izvoditi u postojećim učionicama Pomorskog fakulteta Kotor. Pored toga,
naučnoistračivački rad će se izvoditi i u laboratorijama za naučnoistraživački rad Pomorskog
fakulteta Kotor, koje su zavidno opremljene (Kabinet za pomorsku elektrotehniku, Laboratorija
za motore i goriva, Laboratorija za zaštitu morske sredine i dr).

Pomorski fakultet u Kotoru raspolaže sa sljedećim kapacitetima, u smislu učionica za izvođenje
nastave:


Br.
Naziv
Broj sjedišta
1. 
Amfiteatar 
A100
2.Učionica
N240
3.Učionica
M163
4.UčionicaB235
5.UčionicaP135
6.UčionicaB154
7.UčionicaM254
8. Učionica M354
9.UčionicaP235
10.Učionica B326
11.UčionicaS24
12.Računarska sala RAC 135
13.Računarska salaRAC 215
Ukupno mjesta  570

Svaka učionica raspolaže sa video projektorom sa platnom, wifi internet konekcijom za prenosni

računar, tablom sa kredama i klima uređajem.

Newsletter

Prijavite se na naš Newsletter i budite u toku sa najnovijim aktuelnostima