Magistarski rad 'Pomorstvo u Crnoj Gori kroz istoriju i u uslovima informaticke revolucije' Bojane Cabric na ocjenu rada u Univerzitetskoj biblioteci i Pomorskoj biblioteci - PFK - Pomorski fakultet Kotor

Magistarski rad 'Pomorstvo u Crnoj Gori kroz istoriju i u uslovima informaticke revolucije' Bojane Cabric na ocjenu rada u Univerzitetskoj biblioteci i Pomorskoj biblioteci

16.06.2016   PFK Admin  1846 pregleda

Na osnovu čl.28. st.2.i 3. Pravila studiranja na postdiplomskim studijama, Pomorski fakultet u Kotoru daje sljedeće

O B A V J E Š T E NJ E

Magistarski rad „Pomorstvo u Crnoj Gori kroz istoriju i u uslovima informatičke revolucije“ Bojane Čabrić, studenta postdiplomskih magistarskih studija na studijskom programu Menadžment u pomorstvu sa izvještajem Komisije za ocjenu rada nalazi se u Univerzitetskoj biblioteci u Podgorici i Pomorskoj bilblioteci u Kotoru na uvid javnosti, počev od 9. maja 2016. godine.
Eventualne primjedbe podnose se Pomorskom fakultetu u roku od 15 dana od dana isticanja ovog obavještenja.

Broj 03-946/1 
Kotor,6.05. 2016. god.

POMORSKI FAKULTET KOTOR

POSTDIPLOMSKE MAGISTARSKE STUDIJE

Newsletter

Prijavite se na naš Newsletter i budite u toku sa najnovijim aktuelnostima