JPMD potpisao ugovor sa Pomorskim fakultetu Kotor - PFK - Pomorski fakultet Kotor

JPMD potpisao ugovor sa Pomorskim fakultetu Kotor

21.06.2017   PFK Admin  2631 pregleda

Direkor Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore Predrag Jelušić i dekan Pomorskog fakulteta Kotor prof. dr Danilo Nikolić, potpisali su danas Ugovor o izradi Studije o objektima obalne/pomorske infrastrukture i vodenog saobraćaja na teritoriji budvanske rivijere.

U skladu sa projektnim zadatkom predmet ovog Ugovora odnosi se na analizu i sintezni prikaz postojećeg stanja objekata i načina funkcionisanja pomorskog saobraćaja i organizaciju službi na području Budve.  Analiza postojećeg stanja obuhvata luku Budva (zahvat kopno i akvatorijum), broj postojećih vezova, pristaništa, privezišta, ponti, pontona i sidrišta  kao i na namjenu i organizaciju prostora komuanlinih,  komercijalnih vezova i vezova za privredna vozila.

Jedan od aspekata analize obuhvatiće i planirane intervencije/izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih u skladu sa programima i projektima za izgradnju i postavljanje objekata obalne infrastrukture,  prostorno planske dokumente (državni i lokalni planski dokumenti), plan privremenih objekata i strategije  i studije  postojećih projekata.

Predmet ugovora je i sveobuhvatna analiza priobalnih plovidba, odnosno način funkcionisanja  linijskog saobraćaja, izletničkih tura,  taxi prevoza, saobraćaj plovila na vodeni mlazni pogon i sl.

Pomorski fakultet Kotor sprovešće i analizu mogućnosti i sačiniti predloge potrebnih mjera na unapređenju obalne infrastrukture i organizacije saobraćaja u smislu kratkoročnih i dugoročnih mjera i aktivnosti, kao što su: predlog izvođenja novih batimetrijskih premjera radi ažuriranja sadržaja pomorskih karata i nautičkih planova gdje za to postoji potreba, definisanje granica sidrišta za male brodove (prvenstveno za nautička plovila),  preporučenih ruta, eventualnih zona zabranjenih za plovidbu i sidrenje, damping zona i njihov prikaz na pomorskim kartama analiza karakteristika talasa, morskih struja i morskih mijena u datoj akvatoriji na osnovu postojećih podataka i ocjena njihovog uticaja na sigurnost plovidbe i posljedice zagađenja.

Izmjene i dopune postojećih propisa i donošenje novih (nedostajućih)

Unapređenje organizacione strukture

Osnove Programa organizacije pomorskog saobraćaja

Mjere unapređenja zaštite mora od zagađenja

Ugovorena vrijednost ovog istraživačkog projekta iznosi 19.950,35 eura.

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom narednog mjeseca potpisaće i Ugovor sa Pomorskim fakultetom Kotor za izradu eleborata studije pririodnih uslova za formiranje vezova na bovama u zoni tivatskog i budvanskog zaliva.

Newsletter

Prijavite se na naš Newsletter i budite u toku sa najnovijim aktuelnostima