Održan Info dan 12.04.2017. - PFK - Pomorski fakultet Kotor

Održan Info dan 12.04.2017.

13.04.2017   PFK Admin  2562 pregleda

INFO DAN na Univerzitetu Crne Gore - Pomorskom fakultetu Kotor održan je u srijedu 12. aprila 2017. godine u terminu od 13:00 do 16:00 sati.

INFO DAN je događaj koji se organizuje na Pomorskom fakultetu Kotor duži niz godina za buduće studente kako bi se upoznali sa radom Fakulteta.Takođe, ovaj događaj je namijenjen i sadašnjim i bivšim studentima Fakulteta, pomorcima i svima koji žele da se informišu o radu Fakulteta. 


Info danu su pored učenika gimnazija i stručnih škola iz Kotora i Tivta prisustvovli i gostujući profesori sa Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, predstavnici Hrvatskog Registra Brodova iz Splita, član Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru, nastavno i nenastavno osoblje Pomorskog fakulteta Kotor,sadašnji studenti.

Tokom ovog događaja, budući studenti su se upoznali sa radom fakulteta, studijskim programima i mogućnostima zaposlenja nakon završenog studiranja na našoj instituciji.

Info dan je počeo predavanjem na temu Konstrukcija brodova u Antici koje je održao Darko M. Kovačević, MA, podvodni arheolog i istoričar, član Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru. G-din Kovačević je prisutne upoznao sa konstrukcijom brodova u antici (s osvrtom na trup brodova) koji su obilježili pomorske aktivnosti toga perioda. Sa tehničkog stanovišta, prikazao je evoluciju gradnje omotača trupa brodova od one koja se odnosila na spajanje dasaka klinom ili spojnicom preko tranzicije u gradnji koja je bazirana na rebrastoj strukturi broda. Predstavljeni su primjeri ovih konstrukcija iz Egipta i sa Mediterana od rane antike do srednjeg vijeka.

Predstavnici klasifikacionog društva Hrvatski Registar Brodova (CRS), gg. Damir Roje i Mijo Rakuljić su prisustvovali Info danu gdje su odgovarali na pitanja budućih studenata i pomoraca i ukazali na mogućnosti zapošljavanja na kopnu nakon završetka plovidbe, kao što su ukazali i na evidentnu nadgradnju pomorskog znanja u registrima i klasifikacionim društvima u zemlji i inostranstvu.

Prezentaciju o radu fakulteta, studijskim programima i mogućnostima visokoškolskog usavršavanja je budućim studentima predstavio prodekan za kvalitet i međunarodnu saradnju doc. dr Špiro Ivošević. Posebno je naglasio naučnoistraživačku djelatnost na fakultetu, njegovoj saradnji sa istoimenim fakultetima u Evropi i svijetu, kao i o velikom broju nacionalnih i međunarodnih projekata (iz programa HERIC, Tempus, Erasmus+, HERD i dr.) koje fakultet realizuje, kao i o programima mobilnosti (Erasmus+) i radne prakse u inostranstvu (Work and Travel program). Takođe, maturantima je prezentiran i podijeljen promotivni materijal sa bitnim podacima o studijskim programima fakulteta. Isto tako, ovom prilikom je bio organizovan obilazak laboratorija i brodskih simulatora. 

Ovogodišnji Info dan na Pomorskom fakultetu Kotor se ostvaruje kroz realizaciju projekta pod nazivom MeđunarodnacertifikacijapomorskogobrazovanjauCrnojGori – EDUMAR finansiranog iz programa HERIC od strane Ministarstva prosvjete i Ministarstva nauke, putem kojeg će fakultet sertifikovati nastavne planove i programe osnovnih akademskih studijskih programa prema najnovijoj dopuni IMO STCW konvencije, kao i Sistem menadžmenta kvalitetom prema novom standardu ISO 9001:2015.

Newsletter

Prijavite se na naš Newsletter i budite u toku sa najnovijim aktuelnostima