Posjeta programskog menadžera EACEA i predstavnika Nacionalne ERASMUS+ kancelarije u Crnoj Gori - PFK - Pomorski fakultet Kotor

Posjeta programskog menadžera EACEA i predstavnika Nacionalne ERASMUS+ kancelarije u Crnoj Gori

05.07.2017   PFK Admin  1795 pregleda

U okviru trodnevne institucionalne posjete Univerzitetu Crne Gore od strane EACEA u periodu od 28.06. – 01.07.2017. godine, Pomorskom fakultetu Kotor bili su u posjeti programski menadžer EACEA, gdin. Franko Burgio i predstavnik Nacionalne ERASMUS+ kancelarije u Crnoj Gori, gdin. Ranko Lazović. Na sastanku održanom u dekanatu Pomorskog fakulteta prezentirani su ostvareni rezultati u okviru implementacije Tempus projekta pod nazivom „Modernizacija i harmonizacija pomorskog obrazovanja u Crnoj Gori i Albaniji“ (”Modernizing and harmonizing maritime education in Montenegro and Albania – MArED“), kojim koordinira Pomorski fakultet Kotor.

Nakon detaljne prezentacije koordinatora MArED projekta i dekana Pomorskog fakulteta Kotor, prof. dr Danila Nikolića i uvida u nabavljenu značajnu opremu u vidu brodskih simulatora, laboratorija za goriva i elektrotehniku, te većeg broja računara za računarsku salu, gdin. Brugio iznijeo je stav da je MArED projekat primjer dobre prakse u regionu kada su u pitanju projekti iz Tempus i Erasmus +programa, te da će ga kao takvog predložiti Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizuelnu politiku i kulturu (EACEA) Evropske komisije u Briselu.

Cilj MArED projekta je stvaranje kompetentne radne snage u sektoru pomorstva prema međunarodnim zahtjevima za obrazovanje i obuku pomoraca u Crnoj Gori i Albaniji. U pravcu ostvarenja navedenog cilja, MArED projekat predviđa promovisanje reforme i modernizacije obrazovnih programa u okviru partnerskih zemalja Crne Gore i Albanije; modernizaciju i harmonizaciju nastavnih planova i programa pomorskih fakulteta u Crnoj Gori i Albaniji kroz usaglašavanje sa međunarodnom STCW konvencijom koja se odnosi na obrazovanje i obuku pomoraca, te usaglašavanje sa sistemima obrazovanja na pomorskim visokoobrazovnim partnerskim institucijama iz zemalja EU; unaprijeđenje kvaliteta i rad na izgradnji reputacije prepoznatljivih pomorskih visokoobrazovnih institucija u Crnoj Gori i Albaniji; jačanje kapaciteta akademskih institucija u Crnoj Gori i Albaniji kroz nabavku i korišćenje specifične opreme za obrazovanje i obuku pomorskih kadrova; nadgradnju ljudskih resursa kroz potenciranje aktivnosti obuka i razmjene iskustava sa predstavnicima akademskih institucija iz EU, te kroz povezivanje sa industrijskim partnerima radi sticanja praktičnih vještina važnih za obrazovanje budućih pomoraca; podsticanje razmjene različitih iskustava između predstavnika partnerskih i EU zemalja; kreiranje održivih veza na lokalnom, regionalnom i međunarodnom nivou sa ciljem stvaranja osnove za buduću uspješnu saradnju i razvoj u sektoru pomorstva.

Sve informacije o projektu MArED se mogu naći na web sajtu www.mared.ac.me.

Newsletter

Prijavite se na naš Newsletter i budite u toku sa najnovijim aktuelnostima