Pravila studiranja na osnovnim studijama - PFK - Pomorski fakultet Kotor

Pravila studiranja na osnovnim studijama

29.06.2016   Željko Pekić   5844 pregleda

 Molimo sve studente da pažljivo pročitaju nova Pravila studiranja na osnovnim studijama Univerziteta Crne Gore, koje možete preuzeti sa donjeg linka.

 Posebno skrećemo pažnju na poglavlje Status studenta (članovi 15, 16. i 17), koji reguliše status studenta, uključujući i pravo upisa u narednu studijsku godinu. Takođe, veoma je značajno poglavlje Promjena statusa studenta (članovi 23. i 24) koje reguliše, između ostalog, prelazak sa samofinansirajućeg na budžetski vid studiranja.

Dokumenta

Poslednji članci

14.05.2019  1587

Formular za izradu prijava teme magistarskog rada


05.04.2019  8946

Pravila studiranja na osnovnim studijama, bilten 5. april 2019.


09.07.2018  2363

Odluka o naknadi za studiranja na UCG, i drugim naknadama u vezi sa statusom studenta, administrativnim i drugim troskovima


07.06.2018  2767

Pravilnik o bližim uslovima, kriterijumima i postupku upisa u prvu godinu osnovnih studija UCG


14.11.2017  2543

Odluka Vijeća Pomorskog fakulteta Kotor, 10. novembra 2017. godine


Newsletter

Prijavite se na naš Newsletter i budite u toku sa najnovijim aktuelnostima