Pravila studiranja na osnovnim studijama - PFK - Pomorski fakultet Kotor

Pravila studiranja na osnovnim studijama

29.06.2016   Željko Pekić   6799 pregleda

 Molimo sve studente da pažljivo pročitaju nova Pravila studiranja na osnovnim studijama Univerziteta Crne Gore, koje možete preuzeti sa donjeg linka.

 Posebno skrećemo pažnju na poglavlje Status studenta (članovi 15, 16. i 17), koji reguliše status studenta, uključujući i pravo upisa u narednu studijsku godinu. Takođe, veoma je značajno poglavlje Promjena statusa studenta (članovi 23. i 24) koje reguliše, između ostalog, prelazak sa samofinansirajućeg na budžetski vid studiranja.

Dokumenta

Poslednji članci

10.07.2019  1582

Disciplinski postupak, student Nemanja Komatina


14.05.2019  2557

Formular za izradu prijava teme magistarskog rada


05.04.2019  10503

Pravila studiranja na osnovnim studijama, bilten 5. april 2019.


09.07.2018  3376

Odluka o naknadi za studiranja na UCG, i drugim naknadama u vezi sa statusom studenta, administrativnim i drugim troskovima


07.06.2018  3873

Pravilnik o bližim uslovima, kriterijumima i postupku upisa u prvu godinu osnovnih studija UCG


Newsletter

Prijavite se na naš Newsletter i budite u toku sa najnovijim aktuelnostima