Raspisan konkurs za upis 2017/18, III rok - PFK - Pomorski fakultet Kotor

Raspisan konkurs za upis 2017/18, III rok

06.09.2017   Željko Pekić   950 pregleda

Ukupan broj mjesta na svakom studijskom programu povećava se za po 1 % po principu afirmativne akcije .

Prijave na konkurs podnose se u petak, 8. septembra 2017. godine.

Uz prijavu za upis kandidati podnose sljedeća dokumenta: originalnu diplomu o položenom maturskom, odnosno stručnom ispitu koji se polaže eksterno po Zakonu o gimnaziji i Zakonu o stručnom obrazovanju, originalna svjedočanstva o završenom I, II, III i IV razredu srednjeg obrazovanja, biometrijsku ličnu kartu ili kopiju izvoda iz matične knjige rođenih i kopiju uvjerenja o državljanstvu, ovjerenu kopiju diplome “Luča” ili njoj ekvivalentne diplome, diplomu (ili ekvivalentni dokument) o osvojenoj prvoj ili drugoj nagradi na državnom takmičenju srednjoškolaca.

Strani državljanin podnosi i dokaz o poznavanju jezika na kome se izvode studije, izuzev u slučaju da je završio srednju školu na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.

Kandidati koji nemaju diplomu o položenom maturskom, odnosno stručnom ispitu koji se polaže eksterno po Zakonu o gimnaziji i Zakonu o stručnom obrazovanju, uz prijavu za upis podnose i izjavu da se prijavljuju i za polaganje testova, ukoliko žele da se izjednače sa kandidatima koji su polagali eksterni maturski odnosno stručni ispit.

Testovi iz dva predmeta od značaja za savladavanje izabranog studijskog programa za kandidate koji nisu imali maturski, odnosno stručni ispit koji se polaže eksterno i dopunski ispiti za fakultete i akademije koji ih organizuju, polažu se prema rasporedu koji će biti istaknut na oglasnim tablama univerzitetskih jedinica, u periodu od 11. do 12. septembra 2017. godine.

Upis kandidata i izdavanje uvjerenja izvršiće se zaključno sa  13. septembrom 2017. godine.

Upis studenata na Univerzitet Crne Gore bliže je uređen Pravilnikom o uslovima, kriterijumima i postupku upisa u prvu godinu studija. Pravilnik je objavljen na web stranici Univerziteta Crne Gore: www.ucg.ac.me

Dokumenta

Poslednji članci

28.09.2018  2389

Upis za generacije od 2004/5 do 2011/12


25.09.2018  3092

Upis u II i III godinu na osnovnim studijama 2018/19. godine


17.09.2018  2053

Upis u II i III godinu na osnovnim studijama 2018/19. godine za studente koji ne koriste dodatni ispitni rok


11.09.2018  753

Konačna rang lista za upis u prvu godinu studiranja IV rok - septembar 2018


10.09.2018  806

Preliminarne rang liste za upis u prvu godinu studiranja IV rok - septembar 2018


Newsletter

Prijavite se na naš Newsletter i budite u toku sa najnovijim aktuelnostima