Procedura za upis na specijalističke studije 2017/18 - PFK - Pomorski fakultet Kotor

Procedura za upis na specijalističke studije 2017/18

15.09.2017   PFK Admin   3257 pregleda

UPIS NA SPECIJALISTIČKE STUDIJE NA POMORSKOM FAKULTETU KOTOR,

UNIVERZITET CRNE GORE


PLAN AKTIVNOSTI

Detaljan plan aktivnosti na Pomorskom fakultetu Kotor povodom upisa na specijalističke studije u akademsku 2017/18. godinu

PRIJEM DOKUMENATA ZA UPIS

  • Ponedjeljak, 18. septembra 2017. godine od 12:00 do 14:00 sati, sala za sjednice Pomorskog fakulteta Kotor i
  • Utorak, 19. septembra 2017. godine od 9:00 do 11:00 sati, sala za sjednice Pomorskog fakulteta Kotor.

PRIJEM DOKUMENATA ZA PRIZNAVANJE INOSTRANE ISPRAVE O STEČENOM VISOKOM OBRAZOVANJU RADI NASTAVKA ŠKOLOVANJA

Ponedjeljak, 18. septembra 2017. godine od 11:00 do 14:00 sati, Dekanat (drugi sprat)

OBJAVLJIVANJE  RANG LISTE KANDIDATA

Utorak, 19. septembra 2017. godine 13:00 sati, Oglasna tabla Fakulteta, PFK web portal, Oficijalna facebook stranica

PODNOŠENJE PRIGOVORA KANDIDATA U PISANOJ FORMI (email-om)

Kandidat koji smatra da postupak rangiranja nije pravilno sproveden, ima pravo prigovora Vijeću Pomorskog fakulteta Kotor u roku od 24 sata od objavljivanja rang liste.

Odluka po prigovoru donosi se  u roku od 24 sata od podnošenja prigovora i konačna je.

Istekom roka za prigovor, odnosno donošenjem konačne odluke po prigovoru, komisija za upis studenata utvrđuje konačnu rang listu za upis.

OBJAVLJIVANJE KONAČNE RANG LISTE KANDIDATA

Srijeda, 20. septembra 2017. godine 13:00 sati, Oglasna tabla Fakulteta, PFK web portal, Oficijalna facebook stranica

UPIS STUDENATA I PREDAJA DOKUMENTACIJE

  • Srijeda, 20. septembra 2017. godine od 13:00 do 15:00 sati i
  • Četvrtak, 21. septembra 2017. godine od 13:00 do 15:00 sati.

ZA UPIS JE POTREBNO DONIJETI:

  1. Indeks i dvije fotografije,
  2. Dva prijavna lista (ŠV-20 obrazac),
  3. Uplata na žiro račun SOPF-a 510-89423-73, svrha uplate: „Studentski samodoprinos“ na iznos od 6.00 €,
  4. Školarina za studente koji su upisani kao samofinansirajući je 250.00€ po semestru na žiro račun Pomorskog fakulteta Kotor 510-227-38

Dokumenta

Poslednji članci

24.09.2019  536

Važni datumi za upis II na specijalističke studije 2019/20


24.09.2019  3500

Konkurs II za upis na specijalističke studije Univerziteta Crne Gore za 2019/20.


22.09.2019  2685

Preliminarne rang liste za upis na specijalisticke studije 2019/20.


19.09.2019  2181

Upis na postdiplomske specijalističke studije za godinu 2019/20


16.09.2019  3583

Konkurs za upis na specijalističke studije Univerziteta Crne Gore za 2019/20.


Newsletter

Prijavite se na naš Newsletter i budite u toku sa najnovijim aktuelnostima