Održan poluprojektni sastanak partnera u Bariju u okviru PORTS projekta, 18.07.2019. - PFK - Pomorski fakultet Kotor

Održan poluprojektni sastanak partnera u Bariju u okviru PORTS projekta, 18.07.2019.

22.07.2019   PFK Admin  3031 pregleda

 

Poluprojektni sastanak partnera na projektu pod nazivom Partnership for the Observation and study of new Routes and Transnational Sea-highways (PORTS) održan je u četvrtak, 18. jula 2019. godine u Impact Hub, Fiera del Levante u Bariju, Italija. Pored partnera iz Italije i Albanije, ovom događaju su prisustvovali i članovi projektnog tima sa Univerziteta Crne Gore, Pomorskog fakulteta Kotor (MSc Maja Škurić i Predrag Janković) i Luke Kotor AD (Maja Danilović).

Kako je riječ o poluprojektnom sastanku, istom je prisustvovala i g-đa Aurora Maria Losacco, projektni oficir ispred Zajedničkog sekretarijata (Joint Secreteriat) Interreg-IPA CBC 2014-2020 Italija-Albanija-Crna Gora programa. Partneri su iskoristili priliku da naprave uvid u status radnih paketa na projektu, tekuće aktivnosti i one koje su do sada realizovane. Pošto je u toku izvještavanje trećeg projektnog perioda, partneri su se složili da se isti dostavi u elektronskoj formi do 31. jula 2019. godine. Takođe, bilo je riječi o studiji koju predvodi Albanian Institut of Transport iz Tirane u okviru radnog paketa WP T1. Prezentaciju matematičkog modela projekta su predstavili članovi tima sa Polytechnic University iz Barija, kao izlaznog rezultata radnog paketa WP T2. Najavu trećeg radnog paketa WP T3 koji počinje sa implementacijom u septembru mjesecu tekuće godine, najavili su članovi tima iz Port System Authority of Ionian Sea iz Taranta. O radnom paketu WP C, govorili su predstavnici tima iz Programma Sviluppo. Dogovoreno je da se sljedeći sastanak Upravnog odbora održi na Univerzitetu Crne Gore u Podgorici početkom oktobra mjeseca.

Newsletter

Prijavite se na naš Newsletter i budite u toku sa najnovijim aktuelnostima