Sastanak Trans2Work tima i početak radne prakse studenata kod poslodavca u Novom Sadu - PFK - Pomorski fakultet Kotor

Sastanak Trans2Work tima i početak radne prakse studenata kod poslodavca u Novom Sadu

10.06.2018   PFK Admin  1230 pregleda

 

Radni sastanak tima u okviru ERASMUS + projekta “Prelaz studenata s invaliditetom od visokog obrazovanja do zapošljavanja u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori” (akronim: Trans2Work) koji je organizovan za potrebe realizacije programa mobilnosti i početak radne prakse studenata Katarine Ćetković i Miljana Cerovića u Centru "Živeti Uspravno" je održan 9. juna 2018. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Sastanku je prisustvovala mr Maja Škurić ispred Univerziteta Crne Gore.

Ovom prilikom je bilo riječi o dosadašnjim realizovanim projektnim aktivnostima na Univerzitetu u Novom Sadu i Univerzitetu Crne Gore, aktivnostima mentora u okviru projekta, kao i o svim specifičnostima programa mobilnosti koji predstavlja najvažniji izlazni rezultat ovog projekta omogućivši studentima da u drugim državama učesnicama projekta realizuju radnu praksu u trajanju od dva mjeseca i na taj način steknu neophodna radna iskustva. Kao i u slučaju programa mobilnosti studenata u Sarajevu, koji je počeo u junu mjesecu, sve aktivnosti u vezi studentske radne prakse su pomogli Centar za međunarodnu saradnju Univerziteta Crne Gore i Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore.

U saradnji sa Centrom "Živeti Uspravno" koji je ponudio svoje prostorne i organizacione kapacitete, studenti Katarina Ćetković i Miljan Cerović će biti u prilici da se upoznaju sa različitim vrstama podrške koju Centar pruža osobama s invaliditetom od 2000. godine. Ono što se ističe u radu ovog Centra se odnosi na postojanje programa za jednakost osoba s invaliditetom u javnom govoru koji obuhvata istraživački i izdavački rad na polju invalidnosti, medijskog predstavljanja osoba s invaliditetom i podsticanje i pilotiranje službi podrške. Centar je od jula 2009. pokrenuo servis personalnih asistenata, posreduju u obezbjeđivanju podrške u obrazovanju i zapošljavanju. Pretežna djelatnost Centra je produkcija medijskog i filmskog materijala o položaju osoba sa invaliditetom i građanskim pravima. U 2010. godini je započelo sa radom i iskustveno i vršnjačko savjetovalište za djecu i mlade s invaliditetom, njihove roditelje i staratelje. Centar je učestvovao u izradi više domaćih i međunarodnih dokumenata i radnih tijela i bio dio Mreže evropskog koncepta pristupačnosti sa sjedištem u Luksemburgu, Evropskog instituta za dizajn za sve sa sjedištem u Dablinu i Fondacije Dizajn za sve u Barseloni.

Ovom prilikom se zahvaljujemo profesorima sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, prof. dr Pavlu Milenkoviću i prof. dr Jasmini Klemenović, kao i mentoru u radu sa studentima s invaliditetom Stefanu Saviću (koji je povezao naše studente sa poslodavcem u Novom Sadu), na srdačnoj dobrodošlici i organizaciji radnog sastanka. Posebnu zahvalnost upućujemo direktorici Centra "Živeti Uspravno" Milici Mimi Ružičić-Novković na izuzetnoj podršci koju pruža našim studentima, sveukupnoj saradnji tokom pripremnih aktivnosti za početak ovog programa mobilnosti i na tome što je omogućila da se sa radom Centra upozna i mentor za studente s invaliditetom mr Maja Škurić koja ih je i posjetila 9. juna 2018. godine. U nadi da će steći najbolja radna iskustva iz oblasti pružanja psiho-socijalne podrške osobama s invaliditetom, našim studentima želimo ugodan boravak i uspješnu realizaciju radne prakse.

Newsletter

Prijavite se na naš Newsletter i budite u toku sa najnovijim aktuelnostima