IPA Human Resources Development for 2012-2013: 'Knowledge transfer for increased maritime competences in Montenegro' - PFK - Pomorski fakultet Kotor

IPA Human Resources Development for 2012-2013: 'Knowledge transfer for increased maritime competences in Montenegro'

U periodu od 10.09.2016. do 09.09.2017. godine Pomorski fakultet, kao Koordinator, učestvuje u implementaciji projekta pod nazivom “Transfer znanja u cilju unaprijeđenja pomorskih kapaciteta u Crnoj Gori” finansiranom iz sredstava Evropske Unije. Pored Pomorskog fakulteta iz Kotora, u realizaciji projekta učestvuju i dva industrijska partnera: “Invar-Ivošević” Ltd. iz Tivta i Institut za transport d.o.o. iz Podgorice.

Ciljevi projekta su:

  • Direktan doprinos jačanju Crnogorske pomorske industrije u pogledu unaprijeđenja saradnje između predstavnika javnog i privrednog sektora;
  • Podsticanje transfera znanja i iskustava između obrazovnih institucija i industrijskih predstavnika u okviru pomorske industrije u Crnoj Gori.
  • Očekivani rezultati koji se nastoje postići realizacijom navedenog projekta su:
  • Razvoj i unaprijeđenje modela dualnog obrazovanja u oblasti edukacije u pomorstvu u Crnoj Gori sa posebnim osvrtom na prenos znanja i inovativnih vještina između akademskih i industrijskih predstavnika;
  • Jačanje tehničkih kapaciteta i razvoj potencijala Pomorskog fakulteta i privrednih partnera na projektu.

Ciljne grupe projekta su:

  • Studenti i predstavnici akademskog osoblja Pomorskog fakulteta, predstavnici projektnih institucija, predstavnici pomorskih javnih ustanova i privrednih institucija uključujući tu Upravu pomorske sigurnosti, Luku Kotor, Luku Bar, te resorna ministarstva poput Ministarstva saobraćaja i pomorstva, Ministarstva prosvjete.

Projektni ciljevi planiraju se postići kroz implementaciju projektnih aktivnosti koje obuhvataju sljedeće:

  • Evaluaciju postojećih obrazovnih procesa i praksi na Pomorskom fakultetu u Kotoru sa aspekta saradnje sa predstavnicima malih i srednjih preduzeća iz oblasti pomorstva u Crnoj Gori, kao i razvoj pilot modela u obrazovanju za unaprijeđenje postojećih vidova saradnje između ova dva sektora što će imati za rezultat kreiranje smjernica i preporuka u cilju razvoja efikasnog obrazovnog modela na osnovama akademsko-privredne saradnje;   

Organizovanje studijske posjete priznatim pomorskim akademskim i industrijskim subjektima u Splitu;

  • Organizovanje radionica sa ciljem prenosa znanja i vještina između akademskih i privrednih institucija koje učestvuju na projektu, kao i informisanja šire pomorske javnosti u Crnoj Gori o aktuelnim tematikama i pitanjima iz oblasti pomorstva;
  • Disiminacija ostvarenih projektnih aktivnosti i postignutih ciljeva u smislu isticanja značaja realizacije projekta i direktnih pozitivnih efekata;
  • Unaprijeđenje tehničkih i ljudskih resursa u okviru projektnih institucija kroz transfer znanja i vještina, te nabavku opreme koja će se koristiti u svrhe realizacije projekta.

Studijska posjeta Pomorskom fakultetu u Splitu i drugim istaknutim pomorskim institucijama u okviru IPA projekta 'Knowledge transfer for increased maritime competencies in Montenegro'
This web page has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this web page are the sole responsibility of University of Montenegro - Maritime faculty in Kotor and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

Newsletter

Prijavite se na naš Newsletter i budite u toku sa najnovijim aktuelnostima