Pravila studiranja na osnovnim studijama - PFK - Pomorski fakultet Kotor

Pravila studiranja na osnovnim studijama

29.06.2016   Željko Pekić   5653 pregleda

 Molimo sve studente da pažljivo pročitaju nova Pravila studiranja na osnovnim studijama Univerziteta Crne Gore, koje možete preuzeti sa donjeg linka.

 Posebno skrećemo pažnju na poglavlje Status studenta (članovi 15, 16. i 17), koji reguliše status studenta, uključujući i pravo upisa u narednu studijsku godinu. Takođe, veoma je značajno poglavlje Promjena statusa studenta (članovi 23. i 24) koje reguliše, između ostalog, prelazak sa samofinansirajućeg na budžetski vid studiranja.

Dokumenta

Poslednji članci

09.07.2018  2055

Odluka o naknadi za studiranja na UCG, i drugim naknadama u vezi sa statusom studenta, administrativnim i drugim troskovima


07.06.2018  2323

Pravilnik o bližim uslovima, kriterijumima i postupku upisa u prvu godinu osnovnih studija UCG


14.11.2017  2276

Odluka Vijeća Pomorskog fakulteta Kotor, 10. novembra 2017. godine


22.02.2017  2028

Disciplinski postupak


17.09.2016  1813

Pravila studiranja na doktorskim studijama


Newsletter

Prijavite se na naš Newsletter i budite u toku sa najnovijim aktuelnostima