Osnovne studije - PFK - Pomorski fakultet Kotor

Osnovne studije

Upis na osnovne studije za studijsku 2019/20.

19.09.2019  3776

Upis u II i III godinu na osnovnim studijama 2019/20. god. za studente koji su koristili dodatni ispitni rok

03.09.2019  4030

Upis u II i III godinu na osnovnim studijama 2019/20. godine za studente koji ne koriste dodatni ispitni rok


Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, III upisni rok, za studijsku 2019/20.

1. Raspisivanje konkursa: utorak, 27. avgusta 2019. godine

2. Prijave na konkurs: srijeda, 28. i četvrtak, 29. avgusta 2019. godine

3. Dodatni testovi: 30. avgusta 2019. godine

4. Preliminarna rang lista: 30. avgusta 2019. godine

5. Konačna rang lista: 2. septembra 2019. godine

6. Upis: do utorka, 3. septembra 2019. godine do 15:00 sati.

11.07.2019  2571

Konačna rang liste za upis u prvu godinu studiranja II rok - jul 2019


10.07.2019  1884

Preliminarne rang liste za upis u prvu godinu studiranja II rok - jul 2019


09.07.2019  3360

Prijave za upis - II upisni rok 2019/20.


09.07.2019  2633

Dodatni testovi za upis 2019/20, II rok


07.07.2019  4130

Konkurs za upis 2019/20, II rok


07.07.2019  458

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, II upisni rok, za studijsku 2019/20.


02.07.2019  3054

Najava konkursa za upis 2019/20, II rok


01.07.2019  5719

Konačne rang liste za upis u prvu godinu studiranja I rok - jun 2019


28.06.2019  1296

Rješenje dodatnih testova - I rok - iz Matematike i Engleskog jezika za 2019/20.


28.06.2019  4988

Preliminarne rang liste za upis u prvu godinu studiranja I rok - jun 2019


26.06.2019  3315

Dodatni testovi za upis 2019/20, I rok


25.06.2019  7056

Konkurs za upis 2019/20, I rok


25.06.2019  3112

Prijave za upis - I upisni rok 2019/20


24.06.2019  4771

Informacije o opšteg značaja o obustavi saobraćaja u Kotoru za 26.06.2019.


21.06.2019  4843

Najava konkursa za upis 2019/20, I rok


21.06.2019  3682

Primjer dodatnih testova iz Matematike i Engleskog jezika za 2019/20.


19.06.2019  1286

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, I upisni rok, za studijsku 2019/20.


25.04.2019  2659

UCG Informator za studijsku 2019/20. godinu


20.03.2019  4450

Flajer za upis, PFKOTOR 2019/20


28.09.2018  4754

Upis za generacije od 2004/5 do 2011/12


25.09.2018  4612

Upis u II i III godinu na osnovnim studijama 2018/19. godine


17.09.2018  2990

Upis u II i III godinu na osnovnim studijama 2018/19. godine za studente koji ne koriste dodatni ispitni rok


11.09.2018  1861

Konačna rang lista za upis u prvu godinu studiranja IV rok - septembar 2018


10.09.2018  1717

Preliminarne rang liste za upis u prvu godinu studiranja IV rok - septembar 2018


07.09.2018  2500

Konkurs za upis 2018/19, IV rok


07.09.2018  760

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, IV upisni rok, za studijsku 2018/19.


31.08.2018  1656

Konačna rang lista za upis u prvu godinu studiranja III rok - septembar 2018


30.08.2018  1229

Preliminarna rang lista za upis u prvu godinu studiranja III rok - septembar 2018


28.08.2018  1423

Raspisan konkurs za upis 2018/19, III rok


24.08.2018  2286

Konkurs za upis 2018/19, III rok


20.07.2018  1141

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, III upisni rok, za studijsku 2018/19.


20.07.2018  1437

Najava konkursa za upis 2018/19, III rok


17.07.2018  1850

Konačne rang liste za upis u prvu godinu studiranja II rok - jul 2018


16.07.2018  1609

Preliminarne rang liste za upis u prvu godinu studiranja II rok - jul 2018


14.07.2018  1109

Obavještenje za buduće studente sa inostranim ispravama - II upisni rok 2018/19


12.07.2018  1487

Raspisan konkurs za upis 2018/19, II rok


12.07.2018  2403

Procedura za upis 2018/19, II rok


12.07.2018  2031

Prijave za upis - II upisni rok 2018/19


11.07.2018  836

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, II upisni rok, za studijsku 2018/19.


10.07.2018  1870

Rang lista nakon završenog I upisnog roka - jun 2018


28.06.2018  5303

Konačne rang liste za upis u prvu godinu studiranja I rok - jun 2018


27.06.2018  1490

Rješenja dopunskih testova, upis 2018/19, I rok


27.06.2018  4109

Preliminarne rang liste za upis u prvu godinu studiranja I rok - jun 2018


26.06.2018  2591

Dodatni testovi za upis 2018/19, I rok


22.06.2018  2444

Prijave za upis - I upisni rok 2018/19


21.06.2018  5223

Procedura za upis 2018/19, I rok


21.06.2018  1109

Obavještenje za buduće studente sa inostranim ispravama - I upisni rok 2018/19


20.06.2018  3414

Raspisan konkurs za upis 2018/19, I rok


07.06.2018  0

Pravilnik o bližim uslovima, kriterijumima i postupku upisa u prvu godinu osnovnih studija UCG


09.05.2018  1734

Primjer dodatnih testova iz Matematike i Engleskog jezika za 2018/19


24.04.2018  1810

Informator 2018/19. za buduće studente


18.03.2018  2155

Vodič za brucoše, 2018/19.


17.03.2018  13526

UPIS 2018/19


17.03.2018  5775

Pitanja u vezi upisa za studijsku 2018/19.


17.03.2018  1271

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, I upisni rok, za studijsku 2018/19.


11.09.2017  1940

Konačna rang lista za upis u prvu godinu studiranja III rok - septembar 2017


07.09.2017  1695

Procedura za upis 2017/18, III rok


07.09.2017  968

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, III upisni rok, za studijsku 2017/18


06.09.2017  1554

Raspisan konkurs za upis 2017/18, III rok


01.09.2017  2365

Upis u drugu i treću godinu osnovnih studija 2017/18.


29.08.2017  2379

Konačne rang liste za upis u prvu godinu studiranja II rok - avgust 2017


28.08.2017  1163

Dodatni testovi za upis 2017/18, II upisni rok


23.08.2017  1775

Procedura za upis 2017/18, II rok


22.07.2017  1149

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, II upisni rok, za studijsku 2017/18


22.07.2017  1954

Raspisan konkurs za upis 2017/18, II rok


17.07.2017  1566

Važno obavještenje za buduće studente sa inostranim ispravama o stečenom srednjem obrazovanju


12.07.2017  5179

Konačne rang liste za upis u prvu godinu studiranja I rok - jul 2017


11.07.2017  2413

Kandidat David Stefanović - HITNO!


11.07.2017  2123

Dodatni testovi za upis 2017/18, I rok


10.07.2017  2036

Prijave za upis 2017/18


10.07.2017  1927

Procedura za upis 2017/18, I rok


07.07.2017  2602

Raspisan konkurs za upis 2017/18, I rok


03.07.2017  1912

Najava raspisivanja konkursa za UPIS 2017/18


12.06.2017  1719

Primjer dodatnih testova iz Matematike i Engleskog jezika za 2017/18


26.05.2017  2387

Priznavanje inostrane isprave o stečenom srednjem obrazovanju radi nastavka obrazovanja na Univerzitetu Crne Gore, Pomorskom fakultetu


10.05.2017  1406

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednjoj stručnoj školi u Baru


10.05.2017  1355

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednjoj ekonomsko-ugostiteljskoj školi u Baru


09.05.2017  1661

Promocija Pomorskog fakulteta u Centru srednjih škola u Trebinju


09.05.2017  1528

Promocija Pomorskog fakulteta u Tehničkoj školi u Trebinju


11.04.2017  1125

Promocija Pomorskog fakulteta u Srednju ekonomsko-ugostiteljsku skolu u Niksicu


11.04.2017  1649

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Gimnaziji 'Stojan Cerovic' u Niksicu


11.04.2017  1870

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Gimnazija Kotor


10.04.2017  1209

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Gimnaziju na Cetinju


10.04.2017  2046

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednja mješovita škola 'Mladost' Tivat


07.04.2017  1907

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednju stručna škola iz Bijelog Polja


07.04.2017  1408

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednjoj stručnoj školi 'Vukadin Vukadinović' iz Berana


07.04.2017  1522

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednju stručna škola iz Berana


06.04.2017  1437

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednjoj Elektro-ekonomskoj školi Bijelo Polje


06.04.2017  1520

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Gimnaziji 'Miloje Dobrašinović' u Bijelom Polju


04.04.2017  1336

Promocija Pomorskog fakulteta u Gimnaziji Petar I Petrović Njegoš u Danilovgradu


03.04.2017  1916

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednja mješovita škola 'Ivan Goran Kovačić' Herceg-Novi


31.03.2017  898

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, I upisni rok, za studijsku 2017/18


31.03.2017  1684

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednju Elektrotehničku školu 'Vaso Aligrudić' u Podgorici


30.03.2017  2151

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednja stručna škola 'Ivan Uskoković' Podgorica


28.03.2017  9526

UPIS 2017/18


01.01.2017  10426

Pitanja u vezi upisa 2017/18


19.09.2016  2645

Upis u II i III godinu na osnovnim studijama 2016/17. godine za studente koji su koristili dodatni ispitni rok


02.09.2016  3397

Upis u II i III godinu na osnovnim studijama 2016/17. godine za studente koji ne koriste dodatni ispitni rok


01.09.2016  1792

Upis u prvu godinu studiranja IV rok - septembar 2016


01.09.2016  2418

Rang liste za upis 2016/17, IV rok


31.08.2016  1856

Dodatni testovi za upis 2016/17, IV rok


30.08.2016  1468

Predaja dokumenata na konkurs - IV upisni rok


30.08.2016  1506

Raspisan konkurs za upis 2016/17, IV rok


23.07.2016  1765

Najava konkursa za upis 2016/17, IV rok


20.07.2016  1333

Upis u prvu godinu studiranja III rok - jul 2016


18.07.2016  1135

Predaja dokumenata na konkurs - III upisni rok 2016/17


15.07.2016  973

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, IV upisni rok, za studijsku 2016/17


15.07.2016  1345

Konkurs za upis 2016/17, III rok


11.07.2016  1230

Upis u prvu godinu studiranja II rok - jul 2016


08.07.2016  2037

Rang liste za upis 2016/17, II rok


07.07.2016  1234

Dodatni testovi za upis 2016/17, II rok


06.07.2016  1077

Konkurs za upis 2016/17, II rok


06.07.2016  1101

Predaja dokumenata na konkurs - II upisni rok 2016/17


28.06.2016  4110

Rang liste za upis u prvu godinu studiranja I rok - jun 2016


28.06.2016  2173

Upis u prvu godinu studiranja I rok - jun 2016


25.06.2016  1072

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, II upisni rok, za studijsku 2016/17


23.06.2016  1042

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, I upisni rok, za studijsku 2016/17


22.06.2016  1482

Konkurs za upis 2016/17, I rok


22.06.2016  1148

Predaja dokumenata na konkurs - I upisni rok 2016/17


21.06.2016  1266

Konkurs za upis u prvu godinu studija 22. juna 2016. godine


20.06.2016  0

Konkurs za upis 2016/17, I rok


08.06.2016  1759

Primjer dodatnih testova iz Matematike i Engleskog jezika za 2016/17


02.06.2016  2171

Na osnovim studijama Pomorskog fakulteta Kotor biće upisano 260 studenata


Newsletter

Prijavite se na naš Newsletter i budite u toku sa najnovijim aktuelnostima