Osnovne studije - PFK - Pomorski fakultet Kotor

Osnovne studije

Upis na osnovne studije za studijsku 2019/20.

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, III upisni rok, za studijsku 2019/20.

1. Raspisivanje konkursa: krajem avgusta 2019. godine

2. Prijave na konkurs:

3. Dodatni testovi:

4. Preliminarna rang lista:

5. Konačna rang lista:

6. Upis:

11.07.2019  1286

Konačna rang liste za upis u prvu godinu studiranja II rok - jul 2019


10.07.2019  1216

Preliminarne rang liste za upis u prvu godinu studiranja II rok - jul 2019


09.07.2019  1809

Prijave za upis - II upisni rok 2019/20.


09.07.2019  1137

Dodatni testovi za upis 2019/20, II rok


07.07.2019  2531

Konkurs za upis 2019/20, II rok


07.07.2019  88

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, II upisni rok, za studijsku 2019/20.


02.07.2019  1727

Najava konkursa za upis 2019/20, II rok


01.07.2019  2298

Konačne rang liste za upis u prvu godinu studiranja I rok - jun 2019


28.06.2019  3962

Preliminarne rang liste za upis u prvu godinu studiranja I rok - jun 2019


28.06.2019  905

Rješenje dodatnih testova - I rok - iz Matematike i Engleskog jezika za 2019/20.


26.06.2019  1880

Dodatni testovi za upis 2019/20, I rok


25.06.2019  1618

Prijave za upis - I upisni rok 2019/20


25.06.2019  5550

Konkurs za upis 2019/20, I rok


24.06.2019  4055

Informacije o opšteg značaja o obustavi saobraćaja u Kotoru za 26.06.2019.


21.06.2019  3371

Najava konkursa za upis 2019/20, I rok


21.06.2019  3075

Primjer dodatnih testova iz Matematike i Engleskog jezika za 2019/20.


19.06.2019  777

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, I upisni rok, za studijsku 2019/20.


25.04.2019  2290

UCG Informator za studijsku 2019/20. godinu


20.03.2019  2520

Flajer za upis, PFKOTOR 2019/20


28.09.2018  3013

Upis za generacije od 2004/5 do 2011/12


25.09.2018  3855

Upis u II i III godinu na osnovnim studijama 2018/19. godine


17.09.2018  2444

Upis u II i III godinu na osnovnim studijama 2018/19. godine za studente koji ne koriste dodatni ispitni rok


11.09.2018  1383

Konačna rang lista za upis u prvu godinu studiranja IV rok - septembar 2018


10.09.2018  1254

Preliminarne rang liste za upis u prvu godinu studiranja IV rok - septembar 2018


07.09.2018  1179

Konkurs za upis 2018/19, IV rok


07.09.2018  374

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, IV upisni rok, za studijsku 2018/19.


31.08.2018  1151

Konačna rang lista za upis u prvu godinu studiranja III rok - septembar 2018


30.08.2018  741

Preliminarna rang lista za upis u prvu godinu studiranja III rok - septembar 2018


28.08.2018  906

Raspisan konkurs za upis 2018/19, III rok


24.08.2018  1021

Konkurs za upis 2018/19, III rok


20.07.2018  715

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, III upisni rok, za studijsku 2018/19.


20.07.2018  967

Najava konkursa za upis 2018/19, III rok


17.07.2018  1181

Konačne rang liste za upis u prvu godinu studiranja II rok - jul 2018


16.07.2018  939

Preliminarne rang liste za upis u prvu godinu studiranja II rok - jul 2018


14.07.2018  645

Obavještenje za buduće studente sa inostranim ispravama - II upisni rok 2018/19


12.07.2018  709

Prijave za upis - II upisni rok 2018/19


12.07.2018  1098

Raspisan konkurs za upis 2018/19, II rok


12.07.2018  1081

Procedura za upis 2018/19, II rok


11.07.2018  467

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, II upisni rok, za studijsku 2018/19.


10.07.2018  1241

Rang lista nakon završenog I upisnog roka - jun 2018


28.06.2018  4232

Konačne rang liste za upis u prvu godinu studiranja I rok - jun 2018


27.06.2018  869

Rješenja dopunskih testova, upis 2018/19, I rok


27.06.2018  3454

Preliminarne rang liste za upis u prvu godinu studiranja I rok - jun 2018


26.06.2018  1265

Dodatni testovi za upis 2018/19, I rok


22.06.2018  1232

Prijave za upis - I upisni rok 2018/19


21.06.2018  2669

Procedura za upis 2018/19, I rok


21.06.2018  782

Obavještenje za buduće studente sa inostranim ispravama - I upisni rok 2018/19


20.06.2018  2916

Raspisan konkurs za upis 2018/19, I rok


07.06.2018  0

Pravilnik o bližim uslovima, kriterijumima i postupku upisa u prvu godinu osnovnih studija UCG


09.05.2018  1214

Primjer dodatnih testova iz Matematike i Engleskog jezika za 2018/19


24.04.2018  1425

Informator 2018/19. za buduće studente


18.03.2018  1713

Vodič za brucoše, 2018/19.


17.03.2018  12740

UPIS 2018/19


17.03.2018  5019

Pitanja u vezi upisa za studijsku 2018/19.


17.03.2018  914

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, I upisni rok, za studijsku 2018/19.


11.09.2017  1605

Konačna rang lista za upis u prvu godinu studiranja III rok - septembar 2017


07.09.2017  709

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, III upisni rok, za studijsku 2017/18


07.09.2017  1335

Procedura za upis 2017/18, III rok


06.09.2017  1131

Raspisan konkurs za upis 2017/18, III rok


01.09.2017  2007

Upis u drugu i treću godinu osnovnih studija 2017/18.


29.08.2017  1999

Konačne rang liste za upis u prvu godinu studiranja II rok - avgust 2017


28.08.2017  817

Dodatni testovi za upis 2017/18, II upisni rok


23.08.2017  1454

Procedura za upis 2017/18, II rok


22.07.2017  789

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, II upisni rok, za studijsku 2017/18


22.07.2017  1579

Raspisan konkurs za upis 2017/18, II rok


17.07.2017  1169

Važno obavještenje za buduće studente sa inostranim ispravama o stečenom srednjem obrazovanju


12.07.2017  4465

Konačne rang liste za upis u prvu godinu studiranja I rok - jul 2017


11.07.2017  1946

Kandidat David Stefanović - HITNO!


11.07.2017  1617

Dodatni testovi za upis 2017/18, I rok


10.07.2017  1611

Procedura za upis 2017/18, I rok


10.07.2017  1581

Prijave za upis 2017/18


07.07.2017  2106

Raspisan konkurs za upis 2017/18, I rok


03.07.2017  1547

Najava raspisivanja konkursa za UPIS 2017/18


12.06.2017  1375

Primjer dodatnih testova iz Matematike i Engleskog jezika za 2017/18


26.05.2017  1731

Priznavanje inostrane isprave o stečenom srednjem obrazovanju radi nastavka obrazovanja na Univerzitetu Crne Gore, Pomorskom fakultetu


10.05.2017  1071

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednjoj stručnoj školi u Baru


10.05.2017  990

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednjoj ekonomsko-ugostiteljskoj školi u Baru


09.05.2017  1213

Promocija Pomorskog fakulteta u Centru srednjih škola u Trebinju


09.05.2017  1160

Promocija Pomorskog fakulteta u Tehničkoj školi u Trebinju


11.04.2017  1261

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Gimnaziji 'Stojan Cerovic' u Niksicu


11.04.2017  1416

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Gimnazija Kotor


11.04.2017  849

Promocija Pomorskog fakulteta u Srednju ekonomsko-ugostiteljsku skolu u Niksicu


10.04.2017  1504

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednja mješovita škola 'Mladost' Tivat


10.04.2017  883

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Gimnaziju na Cetinju


07.04.2017  1351

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednju stručna škola iz Bijelog Polja


07.04.2017  998

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednju stručna škola iz Berana


07.04.2017  964

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednjoj stručnoj školi 'Vukadin Vukadinović' iz Berana


06.04.2017  1009

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednjoj Elektro-ekonomskoj školi Bijelo Polje


06.04.2017  1019

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Gimnaziji 'Miloje Dobrašinović' u Bijelom Polju


04.04.2017  918

Promocija Pomorskog fakulteta u Gimnaziji Petar I Petrović Njegoš u Danilovgradu


03.04.2017  1413

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednja mješovita škola 'Ivan Goran Kovačić' Herceg-Novi


31.03.2017  611

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, I upisni rok, za studijsku 2017/18


31.03.2017  1229

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednju Elektrotehničku školu 'Vaso Aligrudić' u Podgorici


30.03.2017  1548

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednja stručna škola 'Ivan Uskoković' Podgorica


28.03.2017  8819

UPIS 2017/18


01.01.2017  9275

Pitanja u vezi upisa 2017/18


19.09.2016  2359

Upis u II i III godinu na osnovnim studijama 2016/17. godine za studente koji su koristili dodatni ispitni rok


02.09.2016  3089

Upis u II i III godinu na osnovnim studijama 2016/17. godine za studente koji ne koriste dodatni ispitni rok


01.09.2016  1527

Upis u prvu godinu studiranja IV rok - septembar 2016


01.09.2016  2145

Rang liste za upis 2016/17, IV rok


31.08.2016  1477

Dodatni testovi za upis 2016/17, IV rok


30.08.2016  1204

Predaja dokumenata na konkurs - IV upisni rok


30.08.2016  1250

Raspisan konkurs za upis 2016/17, IV rok


23.07.2016  1028

Najava konkursa za upis 2016/17, IV rok


20.07.2016  1065

Upis u prvu godinu studiranja III rok - jul 2016


18.07.2016  824

Predaja dokumenata na konkurs - III upisni rok 2016/17


15.07.2016  660

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, IV upisni rok, za studijsku 2016/17


15.07.2016  1011

Konkurs za upis 2016/17, III rok


11.07.2016  917

Upis u prvu godinu studiranja II rok - jul 2016


08.07.2016  1717

Rang liste za upis 2016/17, II rok


07.07.2016  957

Dodatni testovi za upis 2016/17, II rok


06.07.2016  812

Konkurs za upis 2016/17, II rok


06.07.2016  826

Predaja dokumenata na konkurs - II upisni rok 2016/17


28.06.2016  3547

Rang liste za upis u prvu godinu studiranja I rok - jun 2016


28.06.2016  1624

Upis u prvu godinu studiranja I rok - jun 2016


25.06.2016  765

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, II upisni rok, za studijsku 2016/17


23.06.2016  788

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, I upisni rok, za studijsku 2016/17


22.06.2016  819

Predaja dokumenata na konkurs - I upisni rok 2016/17


22.06.2016  1134

Konkurs za upis 2016/17, I rok


21.06.2016  880

Konkurs za upis u prvu godinu studija 22. juna 2016. godine


20.06.2016  0

Konkurs za upis 2016/17, I rok


08.06.2016  1416

Primjer dodatnih testova iz Matematike i Engleskog jezika za 2016/17


02.06.2016  942

Na osnovim studijama Pomorskog fakulteta Kotor biće upisano 260 studenata


Newsletter

Prijavite se na naš Newsletter i budite u toku sa najnovijim aktuelnostima