Osnovne studije - PFK - Pomorski fakultet Kotor

Osnovne studije

Upis na osnovne studije za studijsku 2019/20.

19.09.2019  3554

Upis u II i III godinu na osnovnim studijama 2019/20. god. za studente koji su koristili dodatni ispitni rok

03.09.2019  3848

Upis u II i III godinu na osnovnim studijama 2019/20. godine za studente koji ne koriste dodatni ispitni rok


Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, III upisni rok, za studijsku 2019/20.

1. Raspisivanje konkursa: utorak, 27. avgusta 2019. godine

2. Prijave na konkurs: srijeda, 28. i četvrtak, 29. avgusta 2019. godine

3. Dodatni testovi: 30. avgusta 2019. godine

4. Preliminarna rang lista: 30. avgusta 2019. godine

5. Konačna rang lista: 2. septembra 2019. godine

6. Upis: do utorka, 3. septembra 2019. godine do 15:00 sati.

11.07.2019  2393

Konačna rang liste za upis u prvu godinu studiranja II rok - jul 2019


10.07.2019  1791

Preliminarne rang liste za upis u prvu godinu studiranja II rok - jul 2019


09.07.2019  2541

Dodatni testovi za upis 2019/20, II rok


09.07.2019  3244

Prijave za upis - II upisni rok 2019/20.


07.07.2019  386

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, II upisni rok, za studijsku 2019/20.


07.07.2019  4000

Konkurs za upis 2019/20, II rok


02.07.2019  2983

Najava konkursa za upis 2019/20, II rok


01.07.2019  5177

Konačne rang liste za upis u prvu godinu studiranja I rok - jun 2019


28.06.2019  4834

Preliminarne rang liste za upis u prvu godinu studiranja I rok - jun 2019


28.06.2019  1221

Rješenje dodatnih testova - I rok - iz Matematike i Engleskog jezika za 2019/20.


26.06.2019  3226

Dodatni testovi za upis 2019/20, I rok


25.06.2019  6966

Konkurs za upis 2019/20, I rok


25.06.2019  3015

Prijave za upis - I upisni rok 2019/20


24.06.2019  4689

Informacije o opšteg značaja o obustavi saobraćaja u Kotoru za 26.06.2019.


21.06.2019  4757

Najava konkursa za upis 2019/20, I rok


21.06.2019  3591

Primjer dodatnih testova iz Matematike i Engleskog jezika za 2019/20.


19.06.2019  1203

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, I upisni rok, za studijsku 2019/20.


25.04.2019  2584

UCG Informator za studijsku 2019/20. godinu


20.03.2019  4326

Flajer za upis, PFKOTOR 2019/20


28.09.2018  4667

Upis za generacije od 2004/5 do 2011/12


25.09.2018  4477

Upis u II i III godinu na osnovnim studijama 2018/19. godine


17.09.2018  2888

Upis u II i III godinu na osnovnim studijama 2018/19. godine za studente koji ne koriste dodatni ispitni rok


11.09.2018  1775

Konačna rang lista za upis u prvu godinu studiranja IV rok - septembar 2018


10.09.2018  1628

Preliminarne rang liste za upis u prvu godinu studiranja IV rok - septembar 2018


07.09.2018  2423

Konkurs za upis 2018/19, IV rok


07.09.2018  688

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, IV upisni rok, za studijsku 2018/19.


31.08.2018  1546

Konačna rang lista za upis u prvu godinu studiranja III rok - septembar 2018


30.08.2018  1128

Preliminarna rang lista za upis u prvu godinu studiranja III rok - septembar 2018


28.08.2018  1333

Raspisan konkurs za upis 2018/19, III rok


24.08.2018  2207

Konkurs za upis 2018/19, III rok


20.07.2018  1067

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, III upisni rok, za studijsku 2018/19.


20.07.2018  1345

Najava konkursa za upis 2018/19, III rok


17.07.2018  1702

Konačne rang liste za upis u prvu godinu studiranja II rok - jul 2018


16.07.2018  1461

Preliminarne rang liste za upis u prvu godinu studiranja II rok - jul 2018


14.07.2018  1021

Obavještenje za buduće studente sa inostranim ispravama - II upisni rok 2018/19


12.07.2018  2310

Procedura za upis 2018/19, II rok


12.07.2018  1934

Prijave za upis - II upisni rok 2018/19


12.07.2018  1405

Raspisan konkurs za upis 2018/19, II rok


11.07.2018  767

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, II upisni rok, za studijsku 2018/19.


10.07.2018  1752

Rang lista nakon završenog I upisnog roka - jun 2018


28.06.2018  5161

Konačne rang liste za upis u prvu godinu studiranja I rok - jun 2018


27.06.2018  4011

Preliminarne rang liste za upis u prvu godinu studiranja I rok - jun 2018


27.06.2018  1404

Rješenja dopunskih testova, upis 2018/19, I rok


26.06.2018  2523

Dodatni testovi za upis 2018/19, I rok


22.06.2018  2388

Prijave za upis - I upisni rok 2018/19


21.06.2018  4973

Procedura za upis 2018/19, I rok


21.06.2018  1055

Obavještenje za buduće studente sa inostranim ispravama - I upisni rok 2018/19


20.06.2018  3336

Raspisan konkurs za upis 2018/19, I rok


07.06.2018  0

Pravilnik o bližim uslovima, kriterijumima i postupku upisa u prvu godinu osnovnih studija UCG


09.05.2018  1665

Primjer dodatnih testova iz Matematike i Engleskog jezika za 2018/19


24.04.2018  1755

Informator 2018/19. za buduće studente


18.03.2018  2107

Vodič za brucoše, 2018/19.


17.03.2018  13443

UPIS 2018/19


17.03.2018  5688

Pitanja u vezi upisa za studijsku 2018/19.


17.03.2018  1224

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, I upisni rok, za studijsku 2018/19.


11.09.2017  1876

Konačna rang lista za upis u prvu godinu studiranja III rok - septembar 2017


07.09.2017  1641

Procedura za upis 2017/18, III rok


07.09.2017  927

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, III upisni rok, za studijsku 2017/18


06.09.2017  1495

Raspisan konkurs za upis 2017/18, III rok


01.09.2017  2293

Upis u drugu i treću godinu osnovnih studija 2017/18.


29.08.2017  2320

Konačne rang liste za upis u prvu godinu studiranja II rok - avgust 2017


28.08.2017  1100

Dodatni testovi za upis 2017/18, II upisni rok


23.08.2017  1717

Procedura za upis 2017/18, II rok


22.07.2017  1093

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, II upisni rok, za studijsku 2017/18


22.07.2017  1894

Raspisan konkurs za upis 2017/18, II rok


17.07.2017  1493

Važno obavještenje za buduće studente sa inostranim ispravama o stečenom srednjem obrazovanju


12.07.2017  5046

Konačne rang liste za upis u prvu godinu studiranja I rok - jul 2017


11.07.2017  2057

Dodatni testovi za upis 2017/18, I rok


11.07.2017  2348

Kandidat David Stefanović - HITNO!


10.07.2017  1873

Procedura za upis 2017/18, I rok


10.07.2017  1969

Prijave za upis 2017/18


07.07.2017  2514

Raspisan konkurs za upis 2017/18, I rok


03.07.2017  1848

Najava raspisivanja konkursa za UPIS 2017/18


12.06.2017  1665

Primjer dodatnih testova iz Matematike i Engleskog jezika za 2017/18


26.05.2017  2256

Priznavanje inostrane isprave o stečenom srednjem obrazovanju radi nastavka obrazovanja na Univerzitetu Crne Gore, Pomorskom fakultetu


10.05.2017  1352

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednjoj stručnoj školi u Baru


10.05.2017  1287

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednjoj ekonomsko-ugostiteljskoj školi u Baru


09.05.2017  1482

Promocija Pomorskog fakulteta u Tehničkoj školi u Trebinju


09.05.2017  1591

Promocija Pomorskog fakulteta u Centru srednjih škola u Trebinju


11.04.2017  1592

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Gimnaziji 'Stojan Cerovic' u Niksicu


11.04.2017  1078

Promocija Pomorskog fakulteta u Srednju ekonomsko-ugostiteljsku skolu u Niksicu


11.04.2017  1808

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Gimnazija Kotor


10.04.2017  1153

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Gimnaziju na Cetinju


10.04.2017  1971

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednja mješovita škola 'Mladost' Tivat


07.04.2017  1824

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednju stručna škola iz Bijelog Polja


07.04.2017  1438

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednju stručna škola iz Berana


07.04.2017  1337

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednjoj stručnoj školi 'Vukadin Vukadinović' iz Berana


06.04.2017  1377

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednjoj Elektro-ekonomskoj školi Bijelo Polje


06.04.2017  1433

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Gimnaziji 'Miloje Dobrašinović' u Bijelom Polju


04.04.2017  1266

Promocija Pomorskog fakulteta u Gimnaziji Petar I Petrović Njegoš u Danilovgradu


03.04.2017  1834

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednja mješovita škola 'Ivan Goran Kovačić' Herceg-Novi


31.03.2017  1615

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednju Elektrotehničku školu 'Vaso Aligrudić' u Podgorici


31.03.2017  852

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, I upisni rok, za studijsku 2017/18


30.03.2017  2071

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednja stručna škola 'Ivan Uskoković' Podgorica


28.03.2017  9426

UPIS 2017/18


01.01.2017  10266

Pitanja u vezi upisa 2017/18


19.09.2016  2594

Upis u II i III godinu na osnovnim studijama 2016/17. godine za studente koji su koristili dodatni ispitni rok


02.09.2016  3341

Upis u II i III godinu na osnovnim studijama 2016/17. godine za studente koji ne koriste dodatni ispitni rok


01.09.2016  2374

Rang liste za upis 2016/17, IV rok


01.09.2016  1751

Upis u prvu godinu studiranja IV rok - septembar 2016


31.08.2016  1798

Dodatni testovi za upis 2016/17, IV rok


30.08.2016  1423

Predaja dokumenata na konkurs - IV upisni rok


30.08.2016  1463

Raspisan konkurs za upis 2016/17, IV rok


23.07.2016  1700

Najava konkursa za upis 2016/17, IV rok


20.07.2016  1289

Upis u prvu godinu studiranja III rok - jul 2016


18.07.2016  1079

Predaja dokumenata na konkurs - III upisni rok 2016/17


15.07.2016  1289

Konkurs za upis 2016/17, III rok


15.07.2016  917

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, IV upisni rok, za studijsku 2016/17


11.07.2016  1174

Upis u prvu godinu studiranja II rok - jul 2016


08.07.2016  1994

Rang liste za upis 2016/17, II rok


07.07.2016  1190

Dodatni testovi za upis 2016/17, II rok


06.07.2016  1056

Predaja dokumenata na konkurs - II upisni rok 2016/17


06.07.2016  1033

Konkurs za upis 2016/17, II rok


28.06.2016  4036

Rang liste za upis u prvu godinu studiranja I rok - jun 2016


28.06.2016  2100

Upis u prvu godinu studiranja I rok - jun 2016


25.06.2016  1019

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, II upisni rok, za studijsku 2016/17


23.06.2016  997

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, I upisni rok, za studijsku 2016/17


22.06.2016  1422

Konkurs za upis 2016/17, I rok


22.06.2016  1094

Predaja dokumenata na konkurs - I upisni rok 2016/17


21.06.2016  1200

Konkurs za upis u prvu godinu studija 22. juna 2016. godine


20.06.2016  0

Konkurs za upis 2016/17, I rok


08.06.2016  1711

Primjer dodatnih testova iz Matematike i Engleskog jezika za 2016/17


02.06.2016  2080

Na osnovim studijama Pomorskog fakulteta Kotor biće upisano 260 studenata


Newsletter

Prijavite se na naš Newsletter i budite u toku sa najnovijim aktuelnostima