Osnovne studije - PFK - Pomorski fakultet Kotor

Osnovne studije

Upis na osnovne studije za studijsku 2019/20.

19.09.2019  2745

Upis u II i III godinu na osnovnim studijama 2019/20. god. za studente koji su koristili dodatni ispitni rok

03.09.2019  3074

Upis u II i III godinu na osnovnim studijama 2019/20. godine za studente koji ne koriste dodatni ispitni rok


Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, III upisni rok, za studijsku 2019/20.

1. Raspisivanje konkursa: utorak, 27. avgusta 2019. godine

2. Prijave na konkurs: srijeda, 28. i četvrtak, 29. avgusta 2019. godine

3. Dodatni testovi: 30. avgusta 2019. godine

4. Preliminarna rang lista: 30. avgusta 2019. godine

5. Konačna rang lista: 2. septembra 2019. godine

6. Upis: do utorka, 3. septembra 2019. godine do 15:00 sati.

11.07.2019  1924

Konačna rang liste za upis u prvu godinu studiranja II rok - jul 2019


10.07.2019  1505

Preliminarne rang liste za upis u prvu godinu studiranja II rok - jul 2019


09.07.2019  2226

Dodatni testovi za upis 2019/20, II rok


09.07.2019  2913

Prijave za upis - II upisni rok 2019/20.


07.07.2019  191

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, II upisni rok, za studijsku 2019/20.


07.07.2019  3590

Konkurs za upis 2019/20, II rok


02.07.2019  2740

Najava konkursa za upis 2019/20, II rok


01.07.2019  3373

Konačne rang liste za upis u prvu godinu studiranja I rok - jun 2019


28.06.2019  4364

Preliminarne rang liste za upis u prvu godinu studiranja I rok - jun 2019


28.06.2019  985

Rješenje dodatnih testova - I rok - iz Matematike i Engleskog jezika za 2019/20.


26.06.2019  2902

Dodatni testovi za upis 2019/20, I rok


25.06.2019  2664

Prijave za upis - I upisni rok 2019/20


25.06.2019  6622

Konkurs za upis 2019/20, I rok


24.06.2019  4454

Informacije o opšteg značaja o obustavi saobraćaja u Kotoru za 26.06.2019.


21.06.2019  3248

Primjer dodatnih testova iz Matematike i Engleskog jezika za 2019/20.


21.06.2019  4414

Najava konkursa za upis 2019/20, I rok


19.06.2019  967

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, I upisni rok, za studijsku 2019/20.


25.04.2019  2389

UCG Informator za studijsku 2019/20. godinu


20.03.2019  3818

Flajer za upis, PFKOTOR 2019/20


28.09.2018  4411

Upis za generacije od 2004/5 do 2011/12


25.09.2018  4147

Upis u II i III godinu na osnovnim studijama 2018/19. godine


17.09.2018  2607

Upis u II i III godinu na osnovnim studijama 2018/19. godine za studente koji ne koriste dodatni ispitni rok


11.09.2018  1526

Konačna rang lista za upis u prvu godinu studiranja IV rok - septembar 2018


10.09.2018  1372

Preliminarne rang liste za upis u prvu godinu studiranja IV rok - septembar 2018


07.09.2018  486

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, IV upisni rok, za studijsku 2018/19.


07.09.2018  2157

Konkurs za upis 2018/19, IV rok


31.08.2018  1279

Konačna rang lista za upis u prvu godinu studiranja III rok - septembar 2018


30.08.2018  865

Preliminarna rang lista za upis u prvu godinu studiranja III rok - septembar 2018


28.08.2018  1080

Raspisan konkurs za upis 2018/19, III rok


24.08.2018  1985

Konkurs za upis 2018/19, III rok


20.07.2018  1096

Najava konkursa za upis 2018/19, III rok


20.07.2018  853

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, III upisni rok, za studijsku 2018/19.


17.07.2018  1364

Konačne rang liste za upis u prvu godinu studiranja II rok - jul 2018


16.07.2018  1110

Preliminarne rang liste za upis u prvu godinu studiranja II rok - jul 2018


14.07.2018  773

Obavještenje za buduće studente sa inostranim ispravama - II upisni rok 2018/19


12.07.2018  1694

Prijave za upis - II upisni rok 2018/19


12.07.2018  1214

Raspisan konkurs za upis 2018/19, II rok


12.07.2018  2089

Procedura za upis 2018/19, II rok


11.07.2018  578

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, II upisni rok, za studijsku 2018/19.


10.07.2018  1400

Rang lista nakon završenog I upisnog roka - jun 2018


28.06.2018  4567

Konačne rang liste za upis u prvu godinu studiranja I rok - jun 2018


27.06.2018  1074

Rješenja dopunskih testova, upis 2018/19, I rok


27.06.2018  3660

Preliminarne rang liste za upis u prvu godinu studiranja I rok - jun 2018


26.06.2018  2280

Dodatni testovi za upis 2018/19, I rok


22.06.2018  2196

Prijave za upis - I upisni rok 2018/19


21.06.2018  878

Obavještenje za buduće studente sa inostranim ispravama - I upisni rok 2018/19


21.06.2018  3987

Procedura za upis 2018/19, I rok


20.06.2018  3092

Raspisan konkurs za upis 2018/19, I rok


07.06.2018  0

Pravilnik o bližim uslovima, kriterijumima i postupku upisa u prvu godinu osnovnih studija UCG


09.05.2018  1398

Primjer dodatnih testova iz Matematike i Engleskog jezika za 2018/19


24.04.2018  1557

Informator 2018/19. za buduće studente


18.03.2018  1863

Vodič za brucoše, 2018/19.


17.03.2018  13088

UPIS 2018/19


17.03.2018  5328

Pitanja u vezi upisa za studijsku 2018/19.


17.03.2018  1053

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, I upisni rok, za studijsku 2018/19.


11.09.2017  1692

Konačna rang lista za upis u prvu godinu studiranja III rok - septembar 2017


07.09.2017  1441

Procedura za upis 2017/18, III rok


07.09.2017  779

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, III upisni rok, za studijsku 2017/18


06.09.2017  1259

Raspisan konkurs za upis 2017/18, III rok


01.09.2017  2106

Upis u drugu i treću godinu osnovnih studija 2017/18.


29.08.2017  2111

Konačne rang liste za upis u prvu godinu studiranja II rok - avgust 2017


28.08.2017  908

Dodatni testovi za upis 2017/18, II upisni rok


23.08.2017  1550

Procedura za upis 2017/18, II rok


22.07.2017  901

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, II upisni rok, za studijsku 2017/18


22.07.2017  1688

Raspisan konkurs za upis 2017/18, II rok


17.07.2017  1273

Važno obavještenje za buduće studente sa inostranim ispravama o stečenom srednjem obrazovanju


12.07.2017  4647

Konačne rang liste za upis u prvu godinu studiranja I rok - jul 2017


11.07.2017  2097

Kandidat David Stefanović - HITNO!


11.07.2017  1776

Dodatni testovi za upis 2017/18, I rok


10.07.2017  1710

Prijave za upis 2017/18


10.07.2017  1700

Procedura za upis 2017/18, I rok


07.07.2017  2229

Raspisan konkurs za upis 2017/18, I rok


03.07.2017  1642

Najava raspisivanja konkursa za UPIS 2017/18


12.06.2017  1469

Primjer dodatnih testova iz Matematike i Engleskog jezika za 2017/18


26.05.2017  1919

Priznavanje inostrane isprave o stečenom srednjem obrazovanju radi nastavka obrazovanja na Univerzitetu Crne Gore, Pomorskom fakultetu


10.05.2017  1103

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednjoj ekonomsko-ugostiteljskoj školi u Baru


10.05.2017  1170

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednjoj stručnoj školi u Baru


09.05.2017  1352

Promocija Pomorskog fakulteta u Centru srednjih škola u Trebinju


09.05.2017  1269

Promocija Pomorskog fakulteta u Tehničkoj školi u Trebinju


11.04.2017  1581

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Gimnazija Kotor


11.04.2017  1391

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Gimnaziji 'Stojan Cerovic' u Niksicu


11.04.2017  923

Promocija Pomorskog fakulteta u Srednju ekonomsko-ugostiteljsku skolu u Niksicu


10.04.2017  1675

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednja mješovita škola 'Mladost' Tivat


10.04.2017  972

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Gimnaziju na Cetinju


07.04.2017  1517

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednju stručna škola iz Bijelog Polja


07.04.2017  1148

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednju stručna škola iz Berana


07.04.2017  1112

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednjoj stručnoj školi 'Vukadin Vukadinović' iz Berana


06.04.2017  1154

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednjoj Elektro-ekonomskoj školi Bijelo Polje


06.04.2017  1171

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Gimnaziji 'Miloje Dobrašinović' u Bijelom Polju


04.04.2017  1031

Promocija Pomorskog fakulteta u Gimnaziji Petar I Petrović Njegoš u Danilovgradu


03.04.2017  1557

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednja mješovita škola 'Ivan Goran Kovačić' Herceg-Novi


31.03.2017  697

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, I upisni rok, za studijsku 2017/18


31.03.2017  1362

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednju Elektrotehničku školu 'Vaso Aligrudić' u Podgorici


30.03.2017  1768

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednja stručna škola 'Ivan Uskoković' Podgorica


28.03.2017  9045

UPIS 2017/18


01.01.2017  9708

Pitanja u vezi upisa 2017/18


19.09.2016  2439

Upis u II i III godinu na osnovnim studijama 2016/17. godine za studente koji su koristili dodatni ispitni rok


02.09.2016  3185

Upis u II i III godinu na osnovnim studijama 2016/17. godine za studente koji ne koriste dodatni ispitni rok


01.09.2016  1608

Upis u prvu godinu studiranja IV rok - septembar 2016


01.09.2016  2221

Rang liste za upis 2016/17, IV rok


31.08.2016  1585

Dodatni testovi za upis 2016/17, IV rok


30.08.2016  1277

Predaja dokumenata na konkurs - IV upisni rok


30.08.2016  1320

Raspisan konkurs za upis 2016/17, IV rok


23.07.2016  1485

Najava konkursa za upis 2016/17, IV rok


20.07.2016  1151

Upis u prvu godinu studiranja III rok - jul 2016


18.07.2016  913

Predaja dokumenata na konkurs - III upisni rok 2016/17


15.07.2016  1109

Konkurs za upis 2016/17, III rok


15.07.2016  746

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, IV upisni rok, za studijsku 2016/17


11.07.2016  1005

Upis u prvu godinu studiranja II rok - jul 2016


08.07.2016  1826

Rang liste za upis 2016/17, II rok


07.07.2016  1036

Dodatni testovi za upis 2016/17, II rok


06.07.2016  885

Konkurs za upis 2016/17, II rok


06.07.2016  906

Predaja dokumenata na konkurs - II upisni rok 2016/17


28.06.2016  1823

Upis u prvu godinu studiranja I rok - jun 2016


28.06.2016  3737

Rang liste za upis u prvu godinu studiranja I rok - jun 2016


25.06.2016  842

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, II upisni rok, za studijsku 2016/17


23.06.2016  857

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, I upisni rok, za studijsku 2016/17


22.06.2016  920

Predaja dokumenata na konkurs - I upisni rok 2016/17


22.06.2016  1244

Konkurs za upis 2016/17, I rok


21.06.2016  992

Konkurs za upis u prvu godinu studija 22. juna 2016. godine


20.06.2016  0

Konkurs za upis 2016/17, I rok


08.06.2016  1522

Primjer dodatnih testova iz Matematike i Engleskog jezika za 2016/17


02.06.2016  1855

Na osnovim studijama Pomorskog fakulteta Kotor biće upisano 260 studenata


Newsletter

Prijavite se na naš Newsletter i budite u toku sa najnovijim aktuelnostima