Osnovne studije - PFK - Pomorski fakultet Kotor

Osnovne studije

Upis na osnovne studije za studijsku 2019/20.

03.09.2019  3272

Upis u II i III godinu na osnovnim studijama 2019/20. godine za studente koji ne koriste dodatni ispitni rok

19.09.2019  2945

Upis u II i III godinu na osnovnim studijama 2019/20. god. za studente koji su koristili dodatni ispitni rok


Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, III upisni rok, za studijsku 2019/20.

1. Raspisivanje konkursa: utorak, 27. avgusta 2019. godine

2. Prijave na konkurs: srijeda, 28. i četvrtak, 29. avgusta 2019. godine

3. Dodatni testovi: 30. avgusta 2019. godine

4. Preliminarna rang lista: 30. avgusta 2019. godine

5. Konačna rang lista: 2. septembra 2019. godine

6. Upis: do utorka, 3. septembra 2019. godine do 15:00 sati.

11.07.2019  2026

Konačna rang liste za upis u prvu godinu studiranja II rok - jul 2019


10.07.2019  1597

Preliminarne rang liste za upis u prvu godinu studiranja II rok - jul 2019


09.07.2019  2310

Dodatni testovi za upis 2019/20, II rok


09.07.2019  3001

Prijave za upis - II upisni rok 2019/20.


07.07.2019  3708

Konkurs za upis 2019/20, II rok


07.07.2019  238

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, II upisni rok, za studijsku 2019/20.


02.07.2019  2801

Najava konkursa za upis 2019/20, II rok


01.07.2019  3636

Konačne rang liste za upis u prvu godinu studiranja I rok - jun 2019


28.06.2019  4479

Preliminarne rang liste za upis u prvu godinu studiranja I rok - jun 2019


28.06.2019  1025

Rješenje dodatnih testova - I rok - iz Matematike i Engleskog jezika za 2019/20.


26.06.2019  2975

Dodatni testovi za upis 2019/20, I rok


25.06.2019  2744

Prijave za upis - I upisni rok 2019/20


25.06.2019  6706

Konkurs za upis 2019/20, I rok


24.06.2019  4524

Informacije o opšteg značaja o obustavi saobraćaja u Kotoru za 26.06.2019.


21.06.2019  3325

Primjer dodatnih testova iz Matematike i Engleskog jezika za 2019/20.


21.06.2019  4507

Najava konkursa za upis 2019/20, I rok


19.06.2019  1028

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, I upisni rok, za studijsku 2019/20.


25.04.2019  2437

UCG Informator za studijsku 2019/20. godinu


20.03.2019  3992

Flajer za upis, PFKOTOR 2019/20


28.09.2018  4477

Upis za generacije od 2004/5 do 2011/12


25.09.2018  4231

Upis u II i III godinu na osnovnim studijama 2018/19. godine


17.09.2018  2688

Upis u II i III godinu na osnovnim studijama 2018/19. godine za studente koji ne koriste dodatni ispitni rok


11.09.2018  1585

Konačna rang lista za upis u prvu godinu studiranja IV rok - septembar 2018


10.09.2018  1456

Preliminarne rang liste za upis u prvu godinu studiranja IV rok - septembar 2018


07.09.2018  2232

Konkurs za upis 2018/19, IV rok


07.09.2018  539

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, IV upisni rok, za studijsku 2018/19.


31.08.2018  1355

Konačna rang lista za upis u prvu godinu studiranja III rok - septembar 2018


30.08.2018  926

Preliminarna rang lista za upis u prvu godinu studiranja III rok - septembar 2018


28.08.2018  1155

Raspisan konkurs za upis 2018/19, III rok


24.08.2018  2048

Konkurs za upis 2018/19, III rok


20.07.2018  910

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, III upisni rok, za studijsku 2018/19.


20.07.2018  1167

Najava konkursa za upis 2018/19, III rok


17.07.2018  1448

Konačne rang liste za upis u prvu godinu studiranja II rok - jul 2018


16.07.2018  1220

Preliminarne rang liste za upis u prvu godinu studiranja II rok - jul 2018


14.07.2018  831

Obavještenje za buduće studente sa inostranim ispravama - II upisni rok 2018/19


12.07.2018  1264

Raspisan konkurs za upis 2018/19, II rok


12.07.2018  2145

Procedura za upis 2018/19, II rok


12.07.2018  1752

Prijave za upis - II upisni rok 2018/19


11.07.2018  629

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, II upisni rok, za studijsku 2018/19.


10.07.2018  1489

Rang lista nakon završenog I upisnog roka - jun 2018


28.06.2018  4698

Konačne rang liste za upis u prvu godinu studiranja I rok - jun 2018


27.06.2018  1163

Rješenja dopunskih testova, upis 2018/19, I rok


27.06.2018  3747

Preliminarne rang liste za upis u prvu godinu studiranja I rok - jun 2018


26.06.2018  2350

Dodatni testovi za upis 2018/19, I rok


22.06.2018  2247

Prijave za upis - I upisni rok 2018/19


21.06.2018  4270

Procedura za upis 2018/19, I rok


21.06.2018  929

Obavještenje za buduće studente sa inostranim ispravama - I upisni rok 2018/19


20.06.2018  3168

Raspisan konkurs za upis 2018/19, I rok


07.06.2018  0

Pravilnik o bližim uslovima, kriterijumima i postupku upisa u prvu godinu osnovnih studija UCG


09.05.2018  1494

Primjer dodatnih testova iz Matematike i Engleskog jezika za 2018/19


24.04.2018  1621

Informator 2018/19. za buduće studente


18.03.2018  1940

Vodič za brucoše, 2018/19.


17.03.2018  1103

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, I upisni rok, za studijsku 2018/19.


17.03.2018  5472

Pitanja u vezi upisa za studijsku 2018/19.


17.03.2018  13188

UPIS 2018/19


11.09.2017  1745

Konačna rang lista za upis u prvu godinu studiranja III rok - septembar 2017


07.09.2017  816

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, III upisni rok, za studijsku 2017/18


07.09.2017  1504

Procedura za upis 2017/18, III rok


06.09.2017  1342

Raspisan konkurs za upis 2017/18, III rok


01.09.2017  2158

Upis u drugu i treću godinu osnovnih studija 2017/18.


29.08.2017  2166

Konačne rang liste za upis u prvu godinu studiranja II rok - avgust 2017


28.08.2017  957

Dodatni testovi za upis 2017/18, II upisni rok


23.08.2017  1592

Procedura za upis 2017/18, II rok


22.07.2017  955

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, II upisni rok, za studijsku 2017/18


22.07.2017  1740

Raspisan konkurs za upis 2017/18, II rok


17.07.2017  1331

Važno obavještenje za buduće studente sa inostranim ispravama o stečenom srednjem obrazovanju


12.07.2017  4747

Konačne rang liste za upis u prvu godinu studiranja I rok - jul 2017


11.07.2017  1851

Dodatni testovi za upis 2017/18, I rok


11.07.2017  2174

Kandidat David Stefanović - HITNO!


10.07.2017  1815

Prijave za upis 2017/18


10.07.2017  1745

Procedura za upis 2017/18, I rok


07.07.2017  2300

Raspisan konkurs za upis 2017/18, I rok


03.07.2017  1694

Najava raspisivanja konkursa za UPIS 2017/18


12.06.2017  1514

Primjer dodatnih testova iz Matematike i Engleskog jezika za 2017/18


26.05.2017  2016

Priznavanje inostrane isprave o stečenom srednjem obrazovanju radi nastavka obrazovanja na Univerzitetu Crne Gore, Pomorskom fakultetu


10.05.2017  1153

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednjoj ekonomsko-ugostiteljskoj školi u Baru


10.05.2017  1227

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednjoj stručnoj školi u Baru


09.05.2017  1326

Promocija Pomorskog fakulteta u Tehničkoj školi u Trebinju


09.05.2017  1429

Promocija Pomorskog fakulteta u Centru srednjih škola u Trebinju


11.04.2017  968

Promocija Pomorskog fakulteta u Srednju ekonomsko-ugostiteljsku skolu u Niksicu


11.04.2017  1655

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Gimnazija Kotor


11.04.2017  1453

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Gimnaziji 'Stojan Cerovic' u Niksicu


10.04.2017  1768

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednja mješovita škola 'Mladost' Tivat


10.04.2017  1024

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Gimnaziju na Cetinju


07.04.2017  1181

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednjoj stručnoj školi 'Vukadin Vukadinović' iz Berana


07.04.2017  1597

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednju stručna škola iz Bijelog Polja


07.04.2017  1216

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednju stručna škola iz Berana


06.04.2017  1249

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Gimnaziji 'Miloje Dobrašinović' u Bijelom Polju


06.04.2017  1213

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednjoj Elektro-ekonomskoj školi Bijelo Polje


04.04.2017  1100

Promocija Pomorskog fakulteta u Gimnaziji Petar I Petrović Njegoš u Danilovgradu


03.04.2017  1622

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednja mješovita škola 'Ivan Goran Kovačić' Herceg-Novi


31.03.2017  1435

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednju Elektrotehničku školu 'Vaso Aligrudić' u Podgorici


31.03.2017  737

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, I upisni rok, za studijsku 2017/18


30.03.2017  1865

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednja stručna škola 'Ivan Uskoković' Podgorica


28.03.2017  9141

UPIS 2017/18


01.01.2017  9837

Pitanja u vezi upisa 2017/18


19.09.2016  2474

Upis u II i III godinu na osnovnim studijama 2016/17. godine za studente koji su koristili dodatni ispitni rok


02.09.2016  3226

Upis u II i III godinu na osnovnim studijama 2016/17. godine za studente koji ne koriste dodatni ispitni rok


01.09.2016  2262

Rang liste za upis 2016/17, IV rok


01.09.2016  1648

Upis u prvu godinu studiranja IV rok - septembar 2016


31.08.2016  1640

Dodatni testovi za upis 2016/17, IV rok


30.08.2016  1320

Predaja dokumenata na konkurs - IV upisni rok


30.08.2016  1364

Raspisan konkurs za upis 2016/17, IV rok


23.07.2016  1534

Najava konkursa za upis 2016/17, IV rok


20.07.2016  1196

Upis u prvu godinu studiranja III rok - jul 2016


18.07.2016  956

Predaja dokumenata na konkurs - III upisni rok 2016/17


15.07.2016  792

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, IV upisni rok, za studijsku 2016/17


15.07.2016  1154

Konkurs za upis 2016/17, III rok


11.07.2016  1054

Upis u prvu godinu studiranja II rok - jul 2016


08.07.2016  1874

Rang liste za upis 2016/17, II rok


07.07.2016  1076

Dodatni testovi za upis 2016/17, II rok


06.07.2016  951

Predaja dokumenata na konkurs - II upisni rok 2016/17


06.07.2016  928

Konkurs za upis 2016/17, II rok


28.06.2016  1905

Upis u prvu godinu studiranja I rok - jun 2016


28.06.2016  3827

Rang liste za upis u prvu godinu studiranja I rok - jun 2016


25.06.2016  891

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, II upisni rok, za studijsku 2016/17


23.06.2016  895

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, I upisni rok, za studijsku 2016/17


22.06.2016  1293

Konkurs za upis 2016/17, I rok


22.06.2016  970

Predaja dokumenata na konkurs - I upisni rok 2016/17


21.06.2016  1047

Konkurs za upis u prvu godinu studija 22. juna 2016. godine


20.06.2016  0

Konkurs za upis 2016/17, I rok


08.06.2016  1571

Primjer dodatnih testova iz Matematike i Engleskog jezika za 2016/17


02.06.2016  1899

Na osnovim studijama Pomorskog fakulteta Kotor biće upisano 260 studenata


Newsletter

Prijavite se na naš Newsletter i budite u toku sa najnovijim aktuelnostima