Osnovne studije - PFK - Pomorski fakultet Kotor

Osnovne studije

Upis na osnovne studije za studijsku 2019/20.

03.09.2019  3417

Upis u II i III godinu na osnovnim studijama 2019/20. godine za studente koji ne koriste dodatni ispitni rok

19.09.2019  3088

Upis u II i III godinu na osnovnim studijama 2019/20. god. za studente koji su koristili dodatni ispitni rok


Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, III upisni rok, za studijsku 2019/20.

1. Raspisivanje konkursa: utorak, 27. avgusta 2019. godine

2. Prijave na konkurs: srijeda, 28. i četvrtak, 29. avgusta 2019. godine

3. Dodatni testovi: 30. avgusta 2019. godine

4. Preliminarna rang lista: 30. avgusta 2019. godine

5. Konačna rang lista: 2. septembra 2019. godine

6. Upis: do utorka, 3. septembra 2019. godine do 15:00 sati.

11.07.2019  2048

Konačna rang liste za upis u prvu godinu studiranja II rok - jul 2019


10.07.2019  1605

Preliminarne rang liste za upis u prvu godinu studiranja II rok - jul 2019


09.07.2019  2329

Dodatni testovi za upis 2019/20, II rok


09.07.2019  3008

Prijave za upis - II upisni rok 2019/20.


07.07.2019  244

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, II upisni rok, za studijsku 2019/20.


07.07.2019  3716

Konkurs za upis 2019/20, II rok


02.07.2019  2812

Najava konkursa za upis 2019/20, II rok


01.07.2019  3629

Konačne rang liste za upis u prvu godinu studiranja I rok - jun 2019


28.06.2019  1037

Rješenje dodatnih testova - I rok - iz Matematike i Engleskog jezika za 2019/20.


28.06.2019  4482

Preliminarne rang liste za upis u prvu godinu studiranja I rok - jun 2019


26.06.2019  2998

Dodatni testovi za upis 2019/20, I rok


25.06.2019  2743

Prijave za upis - I upisni rok 2019/20


25.06.2019  6708

Konkurs za upis 2019/20, I rok


24.06.2019  4532

Informacije o opšteg značaja o obustavi saobraćaja u Kotoru za 26.06.2019.


21.06.2019  4507

Najava konkursa za upis 2019/20, I rok


21.06.2019  3333

Primjer dodatnih testova iz Matematike i Engleskog jezika za 2019/20.


19.06.2019  1030

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, I upisni rok, za studijsku 2019/20.


25.04.2019  2444

UCG Informator za studijsku 2019/20. godinu


20.03.2019  4001

Flajer za upis, PFKOTOR 2019/20


28.09.2018  4485

Upis za generacije od 2004/5 do 2011/12


25.09.2018  4245

Upis u II i III godinu na osnovnim studijama 2018/19. godine


17.09.2018  2687

Upis u II i III godinu na osnovnim studijama 2018/19. godine za studente koji ne koriste dodatni ispitni rok


11.09.2018  1596

Konačna rang lista za upis u prvu godinu studiranja IV rok - septembar 2018


10.09.2018  1464

Preliminarne rang liste za upis u prvu godinu studiranja IV rok - septembar 2018


07.09.2018  547

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, IV upisni rok, za studijsku 2018/19.


07.09.2018  2239

Konkurs za upis 2018/19, IV rok


31.08.2018  1355

Konačna rang lista za upis u prvu godinu studiranja III rok - septembar 2018


30.08.2018  939

Preliminarna rang lista za upis u prvu godinu studiranja III rok - septembar 2018


28.08.2018  1159

Raspisan konkurs za upis 2018/19, III rok


24.08.2018  2054

Konkurs za upis 2018/19, III rok


20.07.2018  911

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, III upisni rok, za studijsku 2018/19.


20.07.2018  1169

Najava konkursa za upis 2018/19, III rok


17.07.2018  1465

Konačne rang liste za upis u prvu godinu studiranja II rok - jul 2018


16.07.2018  1225

Preliminarne rang liste za upis u prvu godinu studiranja II rok - jul 2018


14.07.2018  842

Obavještenje za buduće studente sa inostranim ispravama - II upisni rok 2018/19


12.07.2018  2158

Procedura za upis 2018/19, II rok


12.07.2018  1759

Prijave za upis - II upisni rok 2018/19


12.07.2018  1266

Raspisan konkurs za upis 2018/19, II rok


11.07.2018  626

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, II upisni rok, za studijsku 2018/19.


10.07.2018  1491

Rang lista nakon završenog I upisnog roka - jun 2018


28.06.2018  4719

Konačne rang liste za upis u prvu godinu studiranja I rok - jun 2018


27.06.2018  1173

Rješenja dopunskih testova, upis 2018/19, I rok


27.06.2018  3759

Preliminarne rang liste za upis u prvu godinu studiranja I rok - jun 2018


26.06.2018  2355

Dodatni testovi za upis 2018/19, I rok


22.06.2018  2250

Prijave za upis - I upisni rok 2018/19


21.06.2018  4282

Procedura za upis 2018/19, I rok


21.06.2018  932

Obavještenje za buduće studente sa inostranim ispravama - I upisni rok 2018/19


20.06.2018  3177

Raspisan konkurs za upis 2018/19, I rok


07.06.2018  0

Pravilnik o bližim uslovima, kriterijumima i postupku upisa u prvu godinu osnovnih studija UCG


09.05.2018  1503

Primjer dodatnih testova iz Matematike i Engleskog jezika za 2018/19


24.04.2018  1622

Informator 2018/19. za buduće studente


18.03.2018  1942

Vodič za brucoše, 2018/19.


17.03.2018  13196

UPIS 2018/19


17.03.2018  5470

Pitanja u vezi upisa za studijsku 2018/19.


17.03.2018  1106

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, I upisni rok, za studijsku 2018/19.


11.09.2017  1749

Konačna rang lista za upis u prvu godinu studiranja III rok - septembar 2017


07.09.2017  1507

Procedura za upis 2017/18, III rok


07.09.2017  819

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, III upisni rok, za studijsku 2017/18


06.09.2017  1349

Raspisan konkurs za upis 2017/18, III rok


01.09.2017  2160

Upis u drugu i treću godinu osnovnih studija 2017/18.


29.08.2017  2168

Konačne rang liste za upis u prvu godinu studiranja II rok - avgust 2017


28.08.2017  959

Dodatni testovi za upis 2017/18, II upisni rok


23.08.2017  1600

Procedura za upis 2017/18, II rok


22.07.2017  958

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, II upisni rok, za studijsku 2017/18


22.07.2017  1743

Raspisan konkurs za upis 2017/18, II rok


17.07.2017  1344

Važno obavještenje za buduće studente sa inostranim ispravama o stečenom srednjem obrazovanju


12.07.2017  4749

Konačne rang liste za upis u prvu godinu studiranja I rok - jul 2017


11.07.2017  2183

Kandidat David Stefanović - HITNO!


11.07.2017  1858

Dodatni testovi za upis 2017/18, I rok


10.07.2017  1753

Procedura za upis 2017/18, I rok


10.07.2017  1824

Prijave za upis 2017/18


07.07.2017  2309

Raspisan konkurs za upis 2017/18, I rok


03.07.2017  1694

Najava raspisivanja konkursa za UPIS 2017/18


12.06.2017  1520

Primjer dodatnih testova iz Matematike i Engleskog jezika za 2017/18


26.05.2017  2026

Priznavanje inostrane isprave o stečenom srednjem obrazovanju radi nastavka obrazovanja na Univerzitetu Crne Gore, Pomorskom fakultetu


10.05.2017  1156

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednjoj ekonomsko-ugostiteljskoj školi u Baru


10.05.2017  1231

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednjoj stručnoj školi u Baru


09.05.2017  1436

Promocija Pomorskog fakulteta u Centru srednjih škola u Trebinju


09.05.2017  1329

Promocija Pomorskog fakulteta u Tehničkoj školi u Trebinju


11.04.2017  967

Promocija Pomorskog fakulteta u Srednju ekonomsko-ugostiteljsku skolu u Niksicu


11.04.2017  1658

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Gimnazija Kotor


11.04.2017  1457

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Gimnaziji 'Stojan Cerovic' u Niksicu


10.04.2017  1780

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednja mješovita škola 'Mladost' Tivat


10.04.2017  1027

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Gimnaziju na Cetinju


07.04.2017  1184

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednjoj stručnoj školi 'Vukadin Vukadinović' iz Berana


07.04.2017  1225

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednju stručna škola iz Berana


07.04.2017  1604

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednju stručna škola iz Bijelog Polja


06.04.2017  1257

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Gimnaziji 'Miloje Dobrašinović' u Bijelom Polju


06.04.2017  1218

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednjoj Elektro-ekonomskoj školi Bijelo Polje


04.04.2017  1102

Promocija Pomorskog fakulteta u Gimnaziji Petar I Petrović Njegoš u Danilovgradu


03.04.2017  1643

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednja mješovita škola 'Ivan Goran Kovačić' Herceg-Novi


31.03.2017  1447

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednju Elektrotehničku školu 'Vaso Aligrudić' u Podgorici


31.03.2017  742

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, I upisni rok, za studijsku 2017/18


30.03.2017  1878

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednja stručna škola 'Ivan Uskoković' Podgorica


28.03.2017  9146

UPIS 2017/18


01.01.2017  9867

Pitanja u vezi upisa 2017/18


19.09.2016  2480

Upis u II i III godinu na osnovnim studijama 2016/17. godine za studente koji su koristili dodatni ispitni rok


02.09.2016  3235

Upis u II i III godinu na osnovnim studijama 2016/17. godine za studente koji ne koriste dodatni ispitni rok


01.09.2016  1650

Upis u prvu godinu studiranja IV rok - septembar 2016


01.09.2016  2269

Rang liste za upis 2016/17, IV rok


31.08.2016  1645

Dodatni testovi za upis 2016/17, IV rok


30.08.2016  1321

Predaja dokumenata na konkurs - IV upisni rok


30.08.2016  1366

Raspisan konkurs za upis 2016/17, IV rok


23.07.2016  1542

Najava konkursa za upis 2016/17, IV rok


20.07.2016  1199

Upis u prvu godinu studiranja III rok - jul 2016


18.07.2016  963

Predaja dokumenata na konkurs - III upisni rok 2016/17


15.07.2016  796

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, IV upisni rok, za studijsku 2016/17


15.07.2016  1156

Konkurs za upis 2016/17, III rok


11.07.2016  1059

Upis u prvu godinu studiranja II rok - jul 2016


08.07.2016  1879

Rang liste za upis 2016/17, II rok


07.07.2016  1083

Dodatni testovi za upis 2016/17, II rok


06.07.2016  934

Konkurs za upis 2016/17, II rok


06.07.2016  954

Predaja dokumenata na konkurs - II upisni rok 2016/17


28.06.2016  3820

Rang liste za upis u prvu godinu studiranja I rok - jun 2016


28.06.2016  1910

Upis u prvu godinu studiranja I rok - jun 2016


25.06.2016  888

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, II upisni rok, za studijsku 2016/17


23.06.2016  896

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, I upisni rok, za studijsku 2016/17


22.06.2016  974

Predaja dokumenata na konkurs - I upisni rok 2016/17


22.06.2016  1297

Konkurs za upis 2016/17, I rok


21.06.2016  1052

Konkurs za upis u prvu godinu studija 22. juna 2016. godine


20.06.2016  0

Konkurs za upis 2016/17, I rok


08.06.2016  1578

Primjer dodatnih testova iz Matematike i Engleskog jezika za 2016/17


02.06.2016  1904

Na osnovim studijama Pomorskog fakulteta Kotor biće upisano 260 studenata


Newsletter

Prijavite se na naš Newsletter i budite u toku sa najnovijim aktuelnostima