Osnovne studije - PFK - Pomorski fakultet Kotor

Osnovne studije

Upis na osnovne studije za studijsku 2019/20.

03.09.2019  4151

Upis u II i III godinu na osnovnim studijama 2019/20. godine za studente koji ne koriste dodatni ispitni rok

19.09.2019  3908

Upis u II i III godinu na osnovnim studijama 2019/20. god. za studente koji su koristili dodatni ispitni rok


Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, III upisni rok, za studijsku 2019/20.

1. Raspisivanje konkursa: utorak, 27. avgusta 2019. godine

2. Prijave na konkurs: srijeda, 28. i četvrtak, 29. avgusta 2019. godine

3. Dodatni testovi: 30. avgusta 2019. godine

4. Preliminarna rang lista: 30. avgusta 2019. godine

5. Konačna rang lista: 2. septembra 2019. godine

6. Upis: do utorka, 3. septembra 2019. godine do 15:00 sati.

11.07.2019  2643

Konačna rang liste za upis u prvu godinu studiranja II rok - jul 2019


10.07.2019  1932

Preliminarne rang liste za upis u prvu godinu studiranja II rok - jul 2019


09.07.2019  3413

Prijave za upis - II upisni rok 2019/20.


09.07.2019  2681

Dodatni testovi za upis 2019/20, II rok


07.07.2019  4187

Konkurs za upis 2019/20, II rok


07.07.2019  493

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, II upisni rok, za studijsku 2019/20.


02.07.2019  3107

Najava konkursa za upis 2019/20, II rok


01.07.2019  5938

Konačne rang liste za upis u prvu godinu studiranja I rok - jun 2019


28.06.2019  1344

Rješenje dodatnih testova - I rok - iz Matematike i Engleskog jezika za 2019/20.


28.06.2019  5077

Preliminarne rang liste za upis u prvu godinu studiranja I rok - jun 2019


26.06.2019  3379

Dodatni testovi za upis 2019/20, I rok


25.06.2019  7109

Konkurs za upis 2019/20, I rok


25.06.2019  3170

Prijave za upis - I upisni rok 2019/20


24.06.2019  4812

Informacije o opšteg značaja o obustavi saobraćaja u Kotoru za 26.06.2019.


21.06.2019  3746

Primjer dodatnih testova iz Matematike i Engleskog jezika za 2019/20.


21.06.2019  4886

Najava konkursa za upis 2019/20, I rok


19.06.2019  1341

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, I upisni rok, za studijsku 2019/20.


25.04.2019  2698

UCG Informator za studijsku 2019/20. godinu


20.03.2019  4558

Flajer za upis, PFKOTOR 2019/20


28.09.2018  4805

Upis za generacije od 2004/5 do 2011/12


25.09.2018  4717

Upis u II i III godinu na osnovnim studijama 2018/19. godine


17.09.2018  3036

Upis u II i III godinu na osnovnim studijama 2018/19. godine za studente koji ne koriste dodatni ispitni rok


11.09.2018  1908

Konačna rang lista za upis u prvu godinu studiranja IV rok - septembar 2018


10.09.2018  1769

Preliminarne rang liste za upis u prvu godinu studiranja IV rok - septembar 2018


07.09.2018  2545

Konkurs za upis 2018/19, IV rok


07.09.2018  799

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, IV upisni rok, za studijsku 2018/19.


31.08.2018  1705

Konačna rang lista za upis u prvu godinu studiranja III rok - septembar 2018


30.08.2018  1284

Preliminarna rang lista za upis u prvu godinu studiranja III rok - septembar 2018


28.08.2018  1469

Raspisan konkurs za upis 2018/19, III rok


24.08.2018  2332

Konkurs za upis 2018/19, III rok


20.07.2018  1180

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, III upisni rok, za studijsku 2018/19.


20.07.2018  1485

Najava konkursa za upis 2018/19, III rok


17.07.2018  1955

Konačne rang liste za upis u prvu godinu studiranja II rok - jul 2018


16.07.2018  1711

Preliminarne rang liste za upis u prvu godinu studiranja II rok - jul 2018


14.07.2018  1151

Obavještenje za buduće studente sa inostranim ispravama - II upisni rok 2018/19


12.07.2018  1526

Raspisan konkurs za upis 2018/19, II rok


12.07.2018  2451

Procedura za upis 2018/19, II rok


12.07.2018  2081

Prijave za upis - II upisni rok 2018/19


11.07.2018  870

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, II upisni rok, za studijsku 2018/19.


10.07.2018  1972

Rang lista nakon završenog I upisnog roka - jun 2018


28.06.2018  5398

Konačne rang liste za upis u prvu godinu studiranja I rok - jun 2018


27.06.2018  4154

Preliminarne rang liste za upis u prvu godinu studiranja I rok - jun 2018


27.06.2018  1554

Rješenja dopunskih testova, upis 2018/19, I rok


26.06.2018  2624

Dodatni testovi za upis 2018/19, I rok


22.06.2018  2475

Prijave za upis - I upisni rok 2018/19


21.06.2018  5323

Procedura za upis 2018/19, I rok


21.06.2018  1137

Obavještenje za buduće studente sa inostranim ispravama - I upisni rok 2018/19


20.06.2018  3451

Raspisan konkurs za upis 2018/19, I rok


07.06.2018  0

Pravilnik o bližim uslovima, kriterijumima i postupku upisa u prvu godinu osnovnih studija UCG


09.05.2018  1793

Primjer dodatnih testova iz Matematike i Engleskog jezika za 2018/19


24.04.2018  1849

Informator 2018/19. za buduće studente


18.03.2018  2208

Vodič za brucoše, 2018/19.


17.03.2018  13578

UPIS 2018/19


17.03.2018  1301

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, I upisni rok, za studijsku 2018/19.


17.03.2018  5853

Pitanja u vezi upisa za studijsku 2018/19.


11.09.2017  1970

Konačna rang lista za upis u prvu godinu studiranja III rok - septembar 2017


07.09.2017  1724

Procedura za upis 2017/18, III rok


07.09.2017  994

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, III upisni rok, za studijsku 2017/18


06.09.2017  1590

Raspisan konkurs za upis 2017/18, III rok


01.09.2017  2412

Upis u drugu i treću godinu osnovnih studija 2017/18.


29.08.2017  2419

Konačne rang liste za upis u prvu godinu studiranja II rok - avgust 2017


28.08.2017  1199

Dodatni testovi za upis 2017/18, II upisni rok


23.08.2017  1807

Procedura za upis 2017/18, II rok


22.07.2017  1182

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, II upisni rok, za studijsku 2017/18


22.07.2017  1994

Raspisan konkurs za upis 2017/18, II rok


17.07.2017  1601

Važno obavještenje za buduće studente sa inostranim ispravama o stečenom srednjem obrazovanju


12.07.2017  5272

Konačne rang liste za upis u prvu godinu studiranja I rok - jul 2017


11.07.2017  2466

Kandidat David Stefanović - HITNO!


11.07.2017  2175

Dodatni testovi za upis 2017/18, I rok


10.07.2017  1962

Procedura za upis 2017/18, I rok


10.07.2017  2075

Prijave za upis 2017/18


07.07.2017  2651

Raspisan konkurs za upis 2017/18, I rok


03.07.2017  1946

Najava raspisivanja konkursa za UPIS 2017/18


12.06.2017  1747

Primjer dodatnih testova iz Matematike i Engleskog jezika za 2017/18


26.05.2017  2484

Priznavanje inostrane isprave o stečenom srednjem obrazovanju radi nastavka obrazovanja na Univerzitetu Crne Gore, Pomorskom fakultetu


10.05.2017  1435

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednjoj stručnoj školi u Baru


10.05.2017  1398

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednjoj ekonomsko-ugostiteljskoj školi u Baru


09.05.2017  1575

Promocija Pomorskog fakulteta u Tehničkoj školi u Trebinju


09.05.2017  1714

Promocija Pomorskog fakulteta u Centru srednjih škola u Trebinju


11.04.2017  1925

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Gimnazija Kotor


11.04.2017  1693

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Gimnaziji 'Stojan Cerovic' u Niksicu


11.04.2017  1146

Promocija Pomorskog fakulteta u Srednju ekonomsko-ugostiteljsku skolu u Niksicu


10.04.2017  2116

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednja mješovita škola 'Mladost' Tivat


10.04.2017  1242

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Gimnaziju na Cetinju


07.04.2017  1981

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednju stručna škola iz Bijelog Polja


07.04.2017  1571

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednju stručna škola iz Berana


07.04.2017  1454

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednjoj stručnoj školi 'Vukadin Vukadinović' iz Berana


06.04.2017  1580

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Gimnaziji 'Miloje Dobrašinović' u Bijelom Polju


06.04.2017  1484

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednjoj Elektro-ekonomskoj školi Bijelo Polje


04.04.2017  1398

Promocija Pomorskog fakulteta u Gimnaziji Petar I Petrović Njegoš u Danilovgradu


03.04.2017  1978

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednja mješovita škola 'Ivan Goran Kovačić' Herceg-Novi


31.03.2017  924

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, I upisni rok, za studijsku 2017/18


31.03.2017  1736

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednju Elektrotehničku školu 'Vaso Aligrudić' u Podgorici


30.03.2017  2233

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednja stručna škola 'Ivan Uskoković' Podgorica


28.03.2017  9587

UPIS 2017/18


01.01.2017  10533

Pitanja u vezi upisa 2017/18


19.09.2016  2672

Upis u II i III godinu na osnovnim studijama 2016/17. godine za studente koji su koristili dodatni ispitni rok


02.09.2016  3430

Upis u II i III godinu na osnovnim studijama 2016/17. godine za studente koji ne koriste dodatni ispitni rok


01.09.2016  1817

Upis u prvu godinu studiranja IV rok - septembar 2016


01.09.2016  2449

Rang liste za upis 2016/17, IV rok


31.08.2016  1890

Dodatni testovi za upis 2016/17, IV rok


30.08.2016  1496

Predaja dokumenata na konkurs - IV upisni rok


30.08.2016  1539

Raspisan konkurs za upis 2016/17, IV rok


23.07.2016  1797

Najava konkursa za upis 2016/17, IV rok


20.07.2016  1365

Upis u prvu godinu studiranja III rok - jul 2016


18.07.2016  1169

Predaja dokumenata na konkurs - III upisni rok 2016/17


15.07.2016  1381

Konkurs za upis 2016/17, III rok


15.07.2016  1006

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, IV upisni rok, za studijsku 2016/17


11.07.2016  1267

Upis u prvu godinu studiranja II rok - jul 2016


08.07.2016  2064

Rang liste za upis 2016/17, II rok


07.07.2016  1264

Dodatni testovi za upis 2016/17, II rok


06.07.2016  1130

Predaja dokumenata na konkurs - II upisni rok 2016/17


06.07.2016  1105

Konkurs za upis 2016/17, II rok


28.06.2016  2258

Upis u prvu godinu studiranja I rok - jun 2016


28.06.2016  4160

Rang liste za upis u prvu godinu studiranja I rok - jun 2016


25.06.2016  1100

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, II upisni rok, za studijsku 2016/17


23.06.2016  1066

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, I upisni rok, za studijsku 2016/17


22.06.2016  1516

Konkurs za upis 2016/17, I rok


22.06.2016  1181

Predaja dokumenata na konkurs - I upisni rok 2016/17


21.06.2016  1312

Konkurs za upis u prvu godinu studija 22. juna 2016. godine


20.06.2016  0

Konkurs za upis 2016/17, I rok


08.06.2016  1800

Primjer dodatnih testova iz Matematike i Engleskog jezika za 2016/17


02.06.2016  2227

Na osnovim studijama Pomorskog fakulteta Kotor biće upisano 260 studenata


Newsletter

Prijavite se na naš Newsletter i budite u toku sa najnovijim aktuelnostima