Osnovne studije - PFK - Pomorski fakultet Kotor

Osnovne studije

Upis na osnovne studije za studijsku 2019/20.

19.09.2019  1946

Upis u II i III godinu na osnovnim studijama 2019/20. god. za studente koji su koristili dodatni ispitni rok

03.09.2019  2823

Upis u II i III godinu na osnovnim studijama 2019/20. godine za studente koji ne koriste dodatni ispitni rok


Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, III upisni rok, za studijsku 2019/20.

1. Raspisivanje konkursa: utorak, 27. avgusta 2019. godine

2. Prijave na konkurs: srijeda, 28. i četvrtak, 29. avgusta 2019. godine

3. Dodatni testovi: 30. avgusta 2019. godine

4. Preliminarna rang lista: 30. avgusta 2019. godine

5. Konačna rang lista: 2. septembra 2019. godine

6. Upis: do utorka, 3. septembra 2019. godine do 15:00 sati.

11.07.2019  1711

Konačna rang liste za upis u prvu godinu studiranja II rok - jul 2019


10.07.2019  1384

Preliminarne rang liste za upis u prvu godinu studiranja II rok - jul 2019


09.07.2019  2804

Prijave za upis - II upisni rok 2019/20.


09.07.2019  2130

Dodatni testovi za upis 2019/20, II rok


07.07.2019  152

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, II upisni rok, za studijsku 2019/20.


07.07.2019  3488

Konkurs za upis 2019/20, II rok


02.07.2019  2670

Najava konkursa za upis 2019/20, II rok


01.07.2019  2859

Konačne rang liste za upis u prvu godinu studiranja I rok - jun 2019


28.06.2019  4214

Preliminarne rang liste za upis u prvu godinu studiranja I rok - jun 2019


28.06.2019  953

Rješenje dodatnih testova - I rok - iz Matematike i Engleskog jezika za 2019/20.


26.06.2019  2828

Dodatni testovi za upis 2019/20, I rok


25.06.2019  2586

Prijave za upis - I upisni rok 2019/20


25.06.2019  6522

Konkurs za upis 2019/20, I rok


24.06.2019  4388

Informacije o opšteg značaja o obustavi saobraćaja u Kotoru za 26.06.2019.


21.06.2019  4326

Najava konkursa za upis 2019/20, I rok


21.06.2019  3161

Primjer dodatnih testova iz Matematike i Engleskog jezika za 2019/20.


19.06.2019  888

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, I upisni rok, za studijsku 2019/20.


25.04.2019  2349

UCG Informator za studijsku 2019/20. godinu


20.03.2019  3621

Flajer za upis, PFKOTOR 2019/20


28.09.2018  4360

Upis za generacije od 2004/5 do 2011/12


25.09.2018  4060

Upis u II i III godinu na osnovnim studijama 2018/19. godine


17.09.2018  2551

Upis u II i III godinu na osnovnim studijama 2018/19. godine za studente koji ne koriste dodatni ispitni rok


11.09.2018  1473

Konačna rang lista za upis u prvu godinu studiranja IV rok - septembar 2018


10.09.2018  1324

Preliminarne rang liste za upis u prvu godinu studiranja IV rok - septembar 2018


07.09.2018  445

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, IV upisni rok, za studijsku 2018/19.


07.09.2018  2110

Konkurs za upis 2018/19, IV rok


31.08.2018  1223

Konačna rang lista za upis u prvu godinu studiranja III rok - septembar 2018


30.08.2018  808

Preliminarna rang lista za upis u prvu godinu studiranja III rok - septembar 2018


28.08.2018  1004

Raspisan konkurs za upis 2018/19, III rok


24.08.2018  1951

Konkurs za upis 2018/19, III rok


20.07.2018  797

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, III upisni rok, za studijsku 2018/19.


20.07.2018  1046

Najava konkursa za upis 2018/19, III rok


17.07.2018  1291

Konačne rang liste za upis u prvu godinu studiranja II rok - jul 2018


16.07.2018  1041

Preliminarne rang liste za upis u prvu godinu studiranja II rok - jul 2018


14.07.2018  722

Obavještenje za buduće studente sa inostranim ispravama - II upisni rok 2018/19


12.07.2018  1642

Prijave za upis - II upisni rok 2018/19


12.07.2018  1170

Raspisan konkurs za upis 2018/19, II rok


12.07.2018  2030

Procedura za upis 2018/19, II rok


11.07.2018  531

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, II upisni rok, za studijsku 2018/19.


10.07.2018  1332

Rang lista nakon završenog I upisnog roka - jun 2018


28.06.2018  4415

Konačne rang liste za upis u prvu godinu studiranja I rok - jun 2018


27.06.2018  987

Rješenja dopunskih testova, upis 2018/19, I rok


27.06.2018  3570

Preliminarne rang liste za upis u prvu godinu studiranja I rok - jun 2018


26.06.2018  2205

Dodatni testovi za upis 2018/19, I rok


22.06.2018  2162

Prijave za upis - I upisni rok 2018/19


21.06.2018  3784

Procedura za upis 2018/19, I rok


21.06.2018  844

Obavještenje za buduće studente sa inostranim ispravama - I upisni rok 2018/19


20.06.2018  3018

Raspisan konkurs za upis 2018/19, I rok


07.06.2018  0

Pravilnik o bližim uslovima, kriterijumima i postupku upisa u prvu godinu osnovnih studija UCG


09.05.2018  1304

Primjer dodatnih testova iz Matematike i Engleskog jezika za 2018/19


24.04.2018  1493

Informator 2018/19. za buduće studente


18.03.2018  1810

Vodič za brucoše, 2018/19.


17.03.2018  5228

Pitanja u vezi upisa za studijsku 2018/19.


17.03.2018  1008

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, I upisni rok, za studijsku 2018/19.


17.03.2018  12973

UPIS 2018/19


11.09.2017  1657

Konačna rang lista za upis u prvu godinu studiranja III rok - septembar 2017


07.09.2017  1394

Procedura za upis 2017/18, III rok


07.09.2017  756

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, III upisni rok, za studijsku 2017/18


06.09.2017  1202

Raspisan konkurs za upis 2017/18, III rok


01.09.2017  2073

Upis u drugu i treću godinu osnovnih studija 2017/18.


29.08.2017  2066

Konačne rang liste za upis u prvu godinu studiranja II rok - avgust 2017


28.08.2017  870

Dodatni testovi za upis 2017/18, II upisni rok


23.08.2017  1514

Procedura za upis 2017/18, II rok


22.07.2017  1649

Raspisan konkurs za upis 2017/18, II rok


22.07.2017  852

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, II upisni rok, za studijsku 2017/18


17.07.2017  1232

Važno obavještenje za buduće studente sa inostranim ispravama o stečenom srednjem obrazovanju


12.07.2017  4561

Konačne rang liste za upis u prvu godinu studiranja I rok - jul 2017


11.07.2017  1702

Dodatni testovi za upis 2017/18, I rok


11.07.2017  2031

Kandidat David Stefanović - HITNO!


10.07.2017  1659

Prijave za upis 2017/18


10.07.2017  1668

Procedura za upis 2017/18, I rok


07.07.2017  2170

Raspisan konkurs za upis 2017/18, I rok


03.07.2017  1605

Najava raspisivanja konkursa za UPIS 2017/18


12.06.2017  1434

Primjer dodatnih testova iz Matematike i Engleskog jezika za 2017/18


26.05.2017  1849

Priznavanje inostrane isprave o stečenom srednjem obrazovanju radi nastavka obrazovanja na Univerzitetu Crne Gore, Pomorskom fakultetu


10.05.2017  1136

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednjoj stručnoj školi u Baru


10.05.2017  1062

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednjoj ekonomsko-ugostiteljskoj školi u Baru


09.05.2017  1291

Promocija Pomorskog fakulteta u Centru srednjih škola u Trebinju


09.05.2017  1228

Promocija Pomorskog fakulteta u Tehničkoj školi u Trebinju


11.04.2017  897

Promocija Pomorskog fakulteta u Srednju ekonomsko-ugostiteljsku skolu u Niksicu


11.04.2017  1526

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Gimnazija Kotor


11.04.2017  1335

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Gimnaziji 'Stojan Cerovic' u Niksicu


10.04.2017  1622

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednja mješovita škola 'Mladost' Tivat


10.04.2017  935

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Gimnaziju na Cetinju


07.04.2017  1047

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednjoj stručnoj školi 'Vukadin Vukadinović' iz Berana


07.04.2017  1442

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednju stručna škola iz Bijelog Polja


07.04.2017  1090

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednju stručna škola iz Berana


06.04.2017  1085

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednjoj Elektro-ekonomskoj školi Bijelo Polje


06.04.2017  1109

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Gimnaziji 'Miloje Dobrašinović' u Bijelom Polju


04.04.2017  981

Promocija Pomorskog fakulteta u Gimnaziji Petar I Petrović Njegoš u Danilovgradu


03.04.2017  1497

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednja mješovita škola 'Ivan Goran Kovačić' Herceg-Novi


31.03.2017  1306

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednju Elektrotehničku školu 'Vaso Aligrudić' u Podgorici


31.03.2017  665

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, I upisni rok, za studijsku 2017/18


30.03.2017  1676

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednja stručna škola 'Ivan Uskoković' Podgorica


28.03.2017  8954

UPIS 2017/18


01.01.2017  9531

Pitanja u vezi upisa 2017/18


19.09.2016  2409

Upis u II i III godinu na osnovnim studijama 2016/17. godine za studente koji su koristili dodatni ispitni rok


02.09.2016  3145

Upis u II i III godinu na osnovnim studijama 2016/17. godine za studente koji ne koriste dodatni ispitni rok


01.09.2016  2190

Rang liste za upis 2016/17, IV rok


01.09.2016  1572

Upis u prvu godinu studiranja IV rok - septembar 2016


31.08.2016  1549

Dodatni testovi za upis 2016/17, IV rok


30.08.2016  1253

Predaja dokumenata na konkurs - IV upisni rok


30.08.2016  1291

Raspisan konkurs za upis 2016/17, IV rok


23.07.2016  1083

Najava konkursa za upis 2016/17, IV rok


20.07.2016  1123

Upis u prvu godinu studiranja III rok - jul 2016


18.07.2016  878

Predaja dokumenata na konkurs - III upisni rok 2016/17


15.07.2016  1070

Konkurs za upis 2016/17, III rok


15.07.2016  712

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, IV upisni rok, za studijsku 2016/17


11.07.2016  969

Upis u prvu godinu studiranja II rok - jul 2016


08.07.2016  1791

Rang liste za upis 2016/17, II rok


07.07.2016  1008

Dodatni testovi za upis 2016/17, II rok


06.07.2016  878

Predaja dokumenata na konkurs - II upisni rok 2016/17


06.07.2016  860

Konkurs za upis 2016/17, II rok


28.06.2016  3653

Rang liste za upis u prvu godinu studiranja I rok - jun 2016


28.06.2016  1736

Upis u prvu godinu studiranja I rok - jun 2016


25.06.2016  812

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, II upisni rok, za studijsku 2016/17


23.06.2016  830

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, I upisni rok, za studijsku 2016/17


22.06.2016  882

Predaja dokumenata na konkurs - I upisni rok 2016/17


22.06.2016  1200

Konkurs za upis 2016/17, I rok


21.06.2016  947

Konkurs za upis u prvu godinu studija 22. juna 2016. godine


20.06.2016  0

Konkurs za upis 2016/17, I rok


08.06.2016  1483

Primjer dodatnih testova iz Matematike i Engleskog jezika za 2016/17


02.06.2016  1266

Na osnovim studijama Pomorskog fakulteta Kotor biće upisano 260 studenata


Newsletter

Prijavite se na naš Newsletter i budite u toku sa najnovijim aktuelnostima