Prijave za upis - II upisni rok 2019/20. - PFK - Pomorski fakultet Kotor

Prijave za upis - II upisni rok 2019/20.

09.07.2019   Željko Pekić   2749 pregleda

 Prijave na konkurs za upis na osnovnim studijama na Pomorskom fakultetu Kotor za studijsku 2019/20. godinu date su u prilogu ispod.

PRIJAVE JE POTREBNO POPUNITI ČITKO.

1 - PODACI O KANDIDATU, potrebno je unijeti čitko Ime i prezime, Ime jednog roditelja, Datum, mjesec, godinu i mjesto rođenja, Jedinstveni matični broj, Adresu stanovanja, Broj telefona i Email adresu.

2 - PODACI O ZAVRŠENOJ SREDNJOJ ŠKOLI, potrebno je unijeti čitko naziv završene četvorogodišnje srednje škole i mjesto, Godinu upisa i godina završetka škole.

3 - PODACI O USPJEHU, potrebno je unijeti čitko srednju ocjenu o završenom prvom, drugom, trećem i četvrtom razredu, ocjena na maturskom i stručnomispitu (ovdje se treba naglasiti ako je kandidat završio eksternu maturu i upisati njenu ocjenu), ocjene u trećem i četvrtom razredu iz dva predmeta: Matematike i Engleskog jezika.

4 - PODACI O ODVOJENIM NAGRADAMA, potrebno je unijeti čitko nagrade prvog i drugog mjesta iz predmeta koje su za opšti interes daljeg školovanja.

5 - PRILOŽENA DOKUMENTA, potrebno je označiti ili zaokružiti šta je dostavljeno uz prijavu koju prilažete, da li su dokumenta Original ili Duplikati (ako su i jedno i drugo potrebno je selektovati i jedno i drugo).

Zatim je potrebno unijeti mjesto i datum, kao i svojeručnog potpisa kandidata za upis. Na samom dnu imate potpis sa kojim izjavljujete da ste dokumenta predali na Pomorskom fakultetu Kotor u svrhu upisa na osnovnim studijama za studijsku 2019/20. godinu.

Od ove studijske 2019/20. godine, kandidat je potrebno da popuni i Obrazac za davanje saglasnosti za dostavljanje informacija od značaja za studente. Potrebno je čitko: Naziv univerzitetske jedinice (Pomorski fakultet Kotor), Ime i prezime kandidata, Naziv studijskog programa (Nautika i pomorski saobraćaj / Brodomašinstvo / Pomorska elektrotehnika / Menadžment u pomorstvu i logistika), Završenu srednju školu, Email kandidata i Kontakt telefon kandidata. Ako je  Kandidat saglasan da mu se informacije dostavljaju na mejl i na telefonu potrebno je čekirati ček boks koji je predviđen za to.

Dokumenta

Poslednji članci

24.08.2019  2366

Konkurs za upis 2019/20, III rok


17.07.2019  363

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, III upisni rok, za studijsku 2019/20.


16.07.2019  2910

Najava konkursa za upis 2019/20, III rok


11.07.2019  1504

Konačna rang liste za upis u prvu godinu studiranja II rok - jul 2019


10.07.2019  1316

Preliminarne rang liste za upis u prvu godinu studiranja II rok - jul 2019


Newsletter

Prijavite se na naš Newsletter i budite u toku sa najnovijim aktuelnostima