Procedura za upis 2017/18, I rok - PFK - Pomorski fakultet Kotor

Procedura za upis 2017/18, I rok

10.07.2017   Željko Pekić   1581 pregleda

UPIS NA OSNOVNE STUDIJE NA POMORSKOM FAKULTETU KOTOR,

UNIVERZITET CRNE GORE


PRVI UPISNI ROK 10.7. i 11.7.2017. GODINE

Osnovne akademske studije na Pomorskom fakultetu Kotor traju tri studijske godine (šest semestara) i vrednuju se sa 180 ECTS kredita. U prvu godinu osnovnih akademskih studija, koje realizuje Univerzitet Crne Gore odnosno Pomorski fakultet Kotor, može da se upiše lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju (odgovarajuća škola za pojedine studijske programe).

Redosljed kandidata za upis u prvu godinu utvrđuje se na osnovu opšteg uspjeha postignutog u srednjem obrazovanju (uspjeha na predmetima od interesa na pojedinim studijskim programima) i rezultata dopunskih testova koji polažu kandidati koji nijesu imali eksternu maturu (omogućeno je polaganje testova iz dva predmeta, tj. iz matematike i engleskog jezika nakon podnošenja dokumentacije za upis za kandidate koji žele da osvoje više bodova i izjednače se sa onima koji imaju eksternu maturu).

PLAN AKTIVNOSTI

Detaljan plan aktivnosti na Pomorskom fakultetu Kotor povodom upisa u studijsku 2017/18. godinu

PRIJEM DOKUMENATA ZA UPIS

 • Ponedjeljak, 10.7.2017. godine od 9 do 15 časova, Računarski centar (prizemlje)
 • Utorak, 11.7.2017. godine od 9 do 15 časova, Računarski centar (prizemlje)

PRIJEM DOKUMENATA ZA PRIZNAVANJE INOSTRANE ISPRAVE O STEČENOM SREDNJEM OBRAZOVANJU RADI NASTAVKA OBRAZOVANJA

 • Ponedjeljak, 10.7.2017. godine od 9 do 15 časova, Dekanat (drugi sprat)
 • Utorak, 11.7.2017. godine od 9 do 15 časova, Dekanat (drugi sprat)

POLAGANJE DOPUNSKIH TESTOVA KOJI POLAŽU KANDIDATI KOJI NIJESU IMALI EKSTERNU MATURU

 • Srijeda, 12.7.2017. godine u 9 časova, Računarski centar (prizemlje), test iz MATEMATIKE
 • Srijeda, 12.7.2017. godine u 11 časova , Računarski centar (prizemlje), test iz ENGLESKOG JEZIKA

OBJAVLJIVANJE  RJEŠENJA DOPUNSKIH TESTOVA

 • Srijeda, 12.7.2017. godine u 15 časova, Oglasna tabla Fakulteta, PFK sajt

OBJAVLJIVANJE  RANG LISTE KANDIDATA

 • Srijeda, 12.7.2017. godine u 16 časova, Oglasna tabla Fakulteta, PFK sajt, facebook stranica

PODNOŠENJE PRIGOVORA KANDIDATA U PISANOJ FORMI (email-om)

Kandidat koji smatra da postupak rangiranja nije pravilno sproveden, ima pravo prigovora Centralnoj komisiji za upis, u roku od 24 sata od objavljivanja rezultata kvalifikacionog postupka i rang liste, preko email-a sekretara Pomorskog fakulteta Kotor (verapo@ac.me).

Odluka po prigovoru donosi se, po pravilu, 24 sata od podnošenja prigovora i obavezujuća je za komisiju za upis Pomorskog fakulteta Kotor.

Odluka po prigovoru objavljuje se na oglasnoj tabli i sajtu Fakulteta i dostavlja podnosiocu prigovora (zbog nastupajućeg praznika u Crnoj Gori, odluke će biti objavljene u ponedjeljak  17.07. 2017. godine, do 12 časova).

Odluka po prigovoru je konačna. 

Istekom roka za prigovor, odnosno donošenjem konačne odluke po prigovoru, komisija za upis studenata utvrđuje konačnu rang listu za upis.

OBJAVLJIVANJE KONAČNE RANG LISTE KANDIDATA

 • Ponedjeljak, 17.7.2017. godine u 13 časova, Oglasna tabla fakulteta, PFK sajt i UCG sajt

UPIS STUDENATA I PREDAJA DOKUMENTACIJE

 • Ponedjeljak, 17.7.2017. godine od 13 do 15 časova, Studentska služba (prvi sprat)
 • Utorak (18.7.2017.) – petak (21.7.2017.), od 10 do 15 časova, Studentska služba (prvi sprat)

ZA UPIS JE POTREBNO DONIJETI:

 1. Indeks i dvije fotografije,
 2. Dva prijavna lista (ŠV-20 obrazac),
 3. Uplata na žiro račun SOPF-a 510-89423-73, svrha uplate: „Studentski samodoprinos“ na iznos od 6.00 €,
 4. Ljekarsko uvjerenje za POMORCE - za upis na Pomorski fakultet Kotor, isključivo iz Doma zdravlja Kotor, Bar, Podgorica i Herceg-Novi za studijske programe: Nautika i pomorski saobraćaj, Brodomašinstvo i Pomorska elektrotehnika.

Poslednji članci

25.04.2019  2077

Novo izdanje Informatora UCG za studijsku 2019/2020. godinu


20.03.2019  2158

Flajer za upis, PFKOTOR 2019/20


28.09.2018  2946

Upis za generacije od 2004/5 do 2011/12


25.09.2018  3775

Upis u II i III godinu na osnovnim studijama 2018/19. godine


17.09.2018  2403

Upis u II i III godinu na osnovnim studijama 2018/19. godine za studente koji ne koriste dodatni ispitni rok


Newsletter

Prijavite se na naš Newsletter i budite u toku sa najnovijim aktuelnostima