Procedura za upis 2018/19, II rok - PFK - Pomorski fakultet Kotor

Procedura za upis 2018/19, II rok

12.07.2018   Željko Pekić   1979 pregleda

 


UPIS NA OSNOVNE STUDIJE NA POMORSKOM FAKULTETU KOTOR,

UNIVERZITET CRNE GORE


DRUGI UPISNI ROK 16. JUL 2018. GODINE

Osnovne akademske studije na Pomorskom fakultetu Kotor traju tri studijske godine (šest semestara) i vrednuju se sa 180 ECTS kredita. U prvu godinu osnovnih akademskih studija, koje realizuje Univerzitet Crne Gore odnosno Pomorski fakultet Kotor, može da se upiše lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju (odgovarajuća škola za pojedine studijske programe).

Redosljed kandidata za upis u prvu godinu utvrđuje se na osnovu opšteg uspjeha postignutog u srednjem obrazovanju (uspjeha na predmetima od interesa na pojedinim studijskim programima) i rezultata dopunskih testova koji polažu kandidati koji nijesu imali eksternu maturu (omogućeno je polaganje testova iz dva predmeta, tj. iz matematike i engleskog jezika nakon podnošenja dokumentacije za upis za kandidate koji žele da osvoje više bodova i izjednače se sa onima koji imaju eksternu maturu).


PLAN AKTIVNOSTI

Detaljan plan aktivnosti na Pomorskom fakultetu Kotor povodom upisa u studijsku 2018/19. godinu


PRIJEM DOKUMENATA ZA UPIS

  • Ponedjeljak, 16. jula 2018. godine od 9 do 15 sati, Računarski centar (prizemlje) Pomorskog fakulteta Kotor.

PRIJEM DOKUMENATA ZA PRIZNAVANJE INOSTRANE ISPRAVE O STEČENOM SREDNJEM OBRAZOVANJU RADI NASTAVKA OBRAZOVANJA

  • Ponedjeljak, 16. jula 2018. godine od 9 do 15 sati, Računarski centar (prizemlje) Pomorskog fakulteta Kotor.

POLAGANJE DOPUNSKIH TESTOVA KOJI POLAŽU KANDIDATI KOJI NIJESU IMALI EKSTERNU MATURU

-

OBJAVLJIVANJE  RJEŠENJA DOPUNSKIH TESTOVA

-


OBJAVLJIVANJE  RANG LISTE KANDIDATA

  • Ponedjeljak, 16. jula 2018. godine u 15:00 sati, Web sajt Pomorskog fakulteta Kotor, Web sajt Univerziteta Crne Gore i Facebook stranica Fakulteta


PODNOŠENJE PRIGOVORA KANDIDATA U PISANOJ FORMI (email-om)

Kandidat koji smatra da postupak rangiranja nije pravilno sproveden, ima pravo prigovora Centralnoj komisiji za upis u roku od 24 časa od objavljivanja preliminarne rang liste.

Prigovor se podnosi putem mejla rektorat@ac.me sa naznakom (Subject:) "Prigovor Centralnoj komisiji".


OBJAVLJIVANJE KONAČNE RANG LISTE KANDIDATA

  • Utorak, 17. jula 2018. godine u 15:00 sati, Web sajt Pomorskog fakulteta Kotor, Web sajt Univerziteta Crne Gore i Facebook stranica Fakulteta


UPIS STUDENATA I PREDAJA DOKUMENTACIJE

  • Srijeda, 18. jula 2018. godine od 8:00 do 13:00 sati, studentska služba Pomorskog fakulteta Kotor (prvi sprat).


ZA UPIS JE POTREBNO DONIJETI:

  • Indeks i dvije fotografije,
  • Dva prijavna lista (ŠV-20 obrazac),
  • Uplata na žiro račun SOPF-a 510-89423-73, svrha uplate: "Studentski samodoprinos" na iznos od 6,00€.
  • Ljekarsko uvjerenje za POMORCE - za upis na Pomorski fakultet Kotor, isključivo iz Doma zdravlja Kotor, Bar, Podgorica i Herceg-Novi za studijske programe: Nautika i pomorski saobraćaj, Brodomašinstvo i Pomorska elektrotehnika.
  • Uplata u iznosu od 50,00€ za studente kojima je potrebno izvršiti priznavanje inostrane isprave-diplome, na žiro račun budžeta Crne Gore 832-3161080-65 - Administrativne takse.

INDEKS I DVA PRIJAVNA LISTA (ŠV-20 OBRAZAC) KANDIDATI MOGU NABAVITI U FOTOKOPIRNICI FAKULTETA!


Maksimalan broj upisanih studenata po studijskom programu u 2018/19. godini (svi studenti se upisuju na budžet):

STUDIJSKI PROGRAM
BROJ KANDIDATA
Brodomašinstvo
1
Pomorska elektrotehnika
35


Poslednji članci

17.07.2019  240

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, III upisni rok, za studijsku 2019/20.


16.07.2019  2716

Najava konkursa za upis 2019/20, III rok


11.07.2019  1461

Konačna rang liste za upis u prvu godinu studiranja II rok - jul 2019


10.07.2019  1300

Preliminarne rang liste za upis u prvu godinu studiranja II rok - jul 2019


09.07.2019  2720

Prijave za upis - II upisni rok 2019/20.


Newsletter

Prijavite se na naš Newsletter i budite u toku sa najnovijim aktuelnostima