Upis u II i III godinu na osnovnim studijama 2018/19. godine - PFK - Pomorski fakultet Kotor

Upis u II i III godinu na osnovnim studijama 2018/19. godine

25.09.2018   PFK Admin   4724 pregleda

  Upis u II i III godinu na osnovnim studijama 2018/19. godine za studente

1.  UPISI I OBNOVA GODINE GENERACIJA 2017/18


 • Studenti generacije 2017/18 koji su u studijsku 2017/18. godini ostvarili 45 ECTS kredita stekli su pravo upisa II godine kao budžetski studenti.

 • Studenti generacije 2017/18 koji u studijsku 2017/18. godini nisu ostvarili 45 ECTS kredita obnavljaju I godinu i plaćaju školarinu.

 • Prilikom prijave predmeta za studijsku 2018/19. godinu, studenti su dužni prvo da prijave zaostale predmete iz prve godine, a nakon toga mogu dodati predmete iz druge godine i to u iznosu do 30ECTS kredita po semestru, odnosno do 60 ECTS kredita po godini.


Upisi će se obaviti od 24. do 28. septembra 2018. godine na šalterima studentske službe u vremenskom intervalu od 9:00 do 14:00 sati.


 

Dokumenta potrebna za upis:

 • Indeks

 • Obrazac ŠV 20 (uzeti u knjižari ili fotokopirnici)

 • Prijavni list - uredno popuniti, obavezno lično potpisati i upisati kontakt telefon (formular se nalazi na portirnici fakulteta).

 • Studenti koji plaćaju školarinu (samofinansirajući studenti), treba da prilože uplatnicu prve rate za zimski semestar u iznosu od 125.00 EUR na žiro račun Pomorskog fakulteta Kotor, broj 510-227-38

 • Zahtjev za odobrenje plaćanja školarine u ratama za studijsku 2018/19. godine, za samofinansirajuće studente nalazi se u studentskoj službi Fakulteta.


NAPOMENE:


 • Po zaključku Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore, uplata druge rate za zimski semestar mora se obaviti najkasnije do 15. decembra 2018. godine.

 • Za ljetnji semestar se primjenljuje isti princip, s tim da se prva rata uplaćuje najkasnije do 15. februara, a druga rata do 15. aprila 2019. godine.

 • Studenti, koji do 15. decembra 2018. godine ne izmire svoje obaveze za zimski semestar, biće izostavljeni sa spiskova predmeta i neće moći da polažu ispite.2. UPISI I OBNOVA GODINE, GENERACIJA OD 2012/13 DO 2016/17


 • Priilikom prijave predmete za studijsku 2018/19. godinu, studenti su dužni prvo da prijave zaostale predmete iz prethodnih godina, a nakon toga mogu dodati predmete iz naredne godine i to u iznosu od 30 ECTS kredita po semestru, odnosno do 60 ECTS kataloga po godini.

 • Studenti koji nisu izmirili školarinu za studijsku 2017/18. godinu, zaostali dug moraju izmiriti prije prijave predmete za studijsku 2018/19. godinu.

 • Za studente završne godine koji imaju jedan nepoložen ispit do kraja studija, iz predmeta koji se sluša u ljetnjem semestru, organizuje se izvođenje nastave iz tog predmeta u zimskom semestru (mentorski rad). Ovi studenti su obavezni da se jave studentskoj službi radi prijave i evidencije poslednjeg ispita.


Upisi će se obaviti od 24. do 28. septembra 2018. godine na šalterima studentske službe u vremenskom intervalu od 9:00 do 14:00 sati.


Dokumenta potrebna za upis i obnovu godine:

 • Indeks

 • Obrazac ŠV 20 (uzeti u knjižari ili fotokopirnici)

 • Prijavni list - uredno popuniti, obavezno lično potpisati i upisati kontakt telefon (formular se nalazi na portirnici fakulteta).

 • Studenti koji plaćaju školarinu (samofinansirajući studenti), treba da prilože uplatnicu prve rate za zimski semestar u iznosu od 125.00 EUR na žiro račun Pomorskog fakulteta Kotor, broj 510-227-38

 • Zahtjev za odobrenje plaćanja školarine u ratama za studijsku 2018/19. godine, za samofinansirajuće studente nalazi se u studentskoj službi Fakulteta.


NAPOMENE:


 • Po zaključku Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore, uplata druge rate za zimski semestar mora se obaviti najkasnije do 15. decembra 2018. godine.

 • Za ljetnji semestar se primjenljuje isti princip, s tim da se prva rata uplaćuje najkasnije do 15. februara, a druga rata do 15. aprila 2019. godine.

 • Studenti, koji do 15. decembra 2018. godine ne izmire svoje obaveze za zimski semestar, biće izostavljeni sa spiskova predmeta i neće moći da polažu ispite.


3. GENERACIJE OD 2004/5 DO 2011/12


 Studentima generacije od 2004/5 do 2011/12 je odobren upis  i prijava ispita u ponedjeljak, 1. oktobra i u utorak, 2. oktobra 2018. godine u studentskoj sluzbi Pomorskog fakulteta Kotor u terminu od 9:00 do 13:00 sati.

Poslednji članci

19.09.2019  3916

Upis u II i III godinu na osnovnim studijama 2019/20. god. za studente koji su koristili dodatni ispitni rok


03.09.2019  4155

Upis u II i III godinu na osnovnim studijama 2019/20. godine za studente koji ne koriste dodatni ispitni rok


02.09.2019  3227

Konačne rang liste za upis u prvu godinu studiranja III rok - avgust 2019


30.08.2019  3958

Preliminarne rang liste za upis u prvu godinu studiranja III rok - avgust 2019


27.08.2019  2519

Raspisan konkurs za upis na osnovne studije 2019/20, III rok


Newsletter

Prijavite se na naš Newsletter i budite u toku sa najnovijim aktuelnostima