Konkurs za upis 2016/17, I rok - PFK - Pomorski fakultet Kotor

Konkurs za upis 2016/17, I rok

22.06.2016   Željko Pekić   1115 pregleda

Univerzitet Crne Gore raspisaće u srijedu, 22. juna 2016. godine konkurs za upis u prvu godinu studija u akademsku 2016/17. godini. Mjesta ima za 1.666 budžetskih i  1.943 samofinansirajućih studenata.

#  Prijave na konkurs podnose se u četvrtak i petak, 23. i 24. juna 2016. godine, a kandidati, u prijavu, podnose sljedeća dokumenta:

- originalnu diplomu o stečenom maturskom, odnosno stručnom ispitu koji se polaže eksterno po Zakonu o gimnaziji i Zakonu o stručnom obrazovanju,

- originalna svjedočanstva o završenom I, II, III i IV razredu srednjeg obrazovanja,

- fotokopiju biometrijske lične karte ili izvod iz matične knjige rođenih i uvjerenje o državljanstvu,

- ovjerenu kopiju diplome "Luča" ili njoj ekvivalentne diplome, diplomu (ili ekvivalent dokument) o osvojenoj prvoj ili drugoj nagradi na državnom takmičenju srednjoškolaca.

#  Strani državljani podnosi i dokaz o poznavnju jezika na kome se izvode studije, izuzev u slučaju da je završio srednju školu na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.

#  Kandidati koji nemaju diplomu o položenom maturskom, odnosno stručnom ispitu koji se polaže eksterno po Zakonu o gimnaziji i Zakonu o stručnom obrazovanju, uz prijavu za upis podnose i izjavu da se prijavljuju i za polaganje testova, ukoliko žele da se izjednače sa kandidatima koji su polagali eksterni maturski odnosno stručni ispit. Polaganje testova iz dva predmeta od značaja za savladavanje izabranog studijskog programa za kandidate koji nijesu imali maturski, odnosno stručni ispit koji se polaže eksterno, biće organizovani u ponedjeljak, 27. juna 2016. godine.

#  Dopunski ispiti za fakultete i akademije koji ih organizuju, polažu s zaključno sa 1. julom 2016. godine prema rasporedu koji će biti istaknut na oglasnoj tabli Pomorskog fakulteta Kotor. Upis kandidata i izdavanje uvjerenja izvršiže se zaključno sa 5. julom 2016. godine.

#  Upis studenata na Univerzitetu Crne Gore bliže je uređen Pravilnikom o uslovima, kriterijumima i postupku upisa u prvu godinu studija. Pravilnik je objavljen na web stranici UCG-a i PFK-a, a nalazi se i kao prilog ovog obavještenja ispod. Visina školarine za studente koji sami snose troškove školovanja utvrđena je posebnom odlukom Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore. Stranac ima pravo upisa na studijske programe pod jednakim uslovima kao i crnogorski državljanin.

Dokumenta

Poslednji članci

25.06.2019  5021

Konkurs za upis 2019/20, I rok


25.06.2019  1049

Prijave za upis - I upisni rok 2019/20


24.06.2019  3929

Informacije o opšteg značaja o obustavi saobraćaja u Kotoru za 26.06.2019.


21.06.2019  3197

Najava konkursa za upis 2019/20, I rok


21.06.2019  2927

Primjer dodatnih testova iz Matematike i Engleskog jezika za 2019/20.


Newsletter

Prijavite se na naš Newsletter i budite u toku sa najnovijim aktuelnostima