Konkurs za upis 2016/17, II rok - PFK - Pomorski fakultet Kotor

Konkurs za upis 2016/17, II rok

06.07.2016   Željko Pekić   836 pregleda

Univerzitet Crne Gore raspisao je 6. jula 2016. godine konkurs za upis u prvu godinu studija u drugom upisnom roku u akademskoj 2016/2017. godini. Mjesta ima za 130 budžetskih i 597 samofinansirajućih studenata. Za studente koji će sami snositi troškove školovanja mjesta ima 31 na Pomorskom fakultetu.

Prijave na konkurs podnose se u četvrtak, 7. jula 2016. godine. Kandidati, uz prijavu, podnose originalnu diplomu o položenom maturskom, odnosno stručnom ispitu koji se polaže eksterno po Zakonu o gimnaziji i Zakonu o stručnom obrazovanju, originalna svjedočanstva o završenom I, II, III i IV razredu srednjeg obrazovanja, kopiju biometrijsku ličnu kartu ili (izvod iz matične knjige rođenih i uvjerenje o državljanstvu), ovjerenu kopiju diplome “Luča” ili njoj ekvivalentne diplome, diplomu (ili ekvivalentni dokument) o osvojenoj prvoj ili drugoj nagradi na državnom takmičenju srednjoškolaca.

Strani državljanin podnosi i dokaz o poznavanju jezika na kome se izvode studije, izuzev u slučaju da je završio srednju školu na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.

Kandidati koji nemaju diplomu o položenom maturskom, odnosno stručnom ispitu koji se polaže eksterno po Zakonu o gimnaziji i Zakonu o stručnom obrazovanju, uz prijavu za upis podnose i izjavu da se prijavljuju i za polaganje testova, ukoliko žele da se izjednače sa kandidatima koji su polagali eksterni maturski odnosno stručni ispit. Polaganje testova iz dva predmeta od značaja za savladavanje izabranog studijskog programa za kandidate koji nijesu imali maturski, odnosno stručni ispit koji se polaže eksterno, biće organizovani u petak, 8. jula 2016. godine.

Dopunski ispiti za fakultete i akademije koji ih organizuju, polažu se u ponedjeljak, 11. jula 2016. godine prema rasporedu koji će biti istaknut na oglasnoj tabli univerzitetskih jedinica. Upis kandidata i izdavanje uvjerenja izvršiće se zaključno sa utorkom, 12. jula 2016. godine.

Radi implementacije principa afirmativne akcije, za osobe sa invaliditetom i pripadnike manjinske zajednice Roma i Egipćana, ukupan broj za svaki studijski program povećava se za 1 %.

Tekst konkursa možete pogledati u prilogu, a biće objavljen i u dnevnim listovima.

Dokumenta

Poslednji članci

24.08.2019  2370

Konkurs za upis 2019/20, III rok


17.07.2019  363

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, III upisni rok, za studijsku 2019/20.


16.07.2019  2911

Najava konkursa za upis 2019/20, III rok


11.07.2019  1505

Konačna rang liste za upis u prvu godinu studiranja II rok - jul 2019


10.07.2019  1316

Preliminarne rang liste za upis u prvu godinu studiranja II rok - jul 2019


Newsletter

Prijavite se na naš Newsletter i budite u toku sa najnovijim aktuelnostima