Konkurs za upis u prvu godinu studija 22. juna 2016. godine - PFK - Pomorski fakultet Kotor

Konkurs za upis u prvu godinu studija 22. juna 2016. godine

21.06.2016   Željko Pekić   911 pregleda

Univerzitet Crne Gore raspisaće u srijedu, 22. juna 2016. godine konkurs za upis u prvu godinu studija u akademsku 2016/17. godini. Mjesta ima za 1.666 budžetskih i  1.943 samofinansirajućih studenata.

#  Prijave na konkurs podnose se u četvrtak i petak, 23. i 24. juna 2016. godine, a kandidati, u prijavu, podnose sljedeća dokumenta:

- originalnu diplomu o stečenom maturskom, odnosno stručnom ispitu koji se polaže eksterno po Zakonu o gimnaziji i Zakonu o stručnom obrazovanju,

- originalna svjedočanstva o završenom I, II, III i IV razredu srednjeg obrazovanja,

- fotokopija biometrijske lične karte ili izvod iz matične knjige rođenih i uvjerenje o državljanstvu,

- ovjerenu kopiju diplome "Luča" ili njoj ekvivalentne diplome, diplomu (ili ekvivalent dokument) o osvojenoj prvoj ili drugoj nagradi na državnom takmičenju srednjoškolaca.

#  Strani državljani podnosi i dokaz o poznavnju jezika na kome se izvode studije, izuzev u slučaju da je završio srednju školu na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.

#  Kandidati koji nemaju diplomu o položenom maturskom, odnosno stručnom ispitu koji se polaže eksterno po Zakonu o gimnaziji i Zakonu o stručnom obrazovanju, uz prijavu za upis podnose i izjavu da se prijavljuju i za polaganje testova, ukoliko žele da se izjednače sa kandidatima koji su polagali eksterni maturski odnosno stručni ispit. Polaganje testova iz dva predmeta od značaja za savladavanje izabranog studijskog programa za kandidate koji nijesu imali maturski, odnosno stručni ispit koji se polaže eksterno, biće organizovani u ponedjeljak, 27. juna 2016. godine.

#  Dopunski ispiti za fakultete i akademije koji ih organizuju, polažu s zaključno sa 1. julom 2016. godine prema rasporedu koji će biti istaknut na oglasnoj tabli Pomorskog fakulteta Kotor. Upis kandidata i izdavanje uvjerenja izvršiže se zaključno sa 5. julom 2016. godine.

#  Upis studenata na Univerzitetu Crne Gore bliže je uređen Pravilnikom o uslovima, kriterijumima i postupku upisa u prvu godinu studija. Pravilnik je objavljen na web stranici UCG-a i PFK-a, a nalazi se i kao prilog ovog obavještenja ispod. Visina školarine za studente koji sami snose troškove školovanja utvrđena je posebnom odlukom Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore. Stranac ima pravo upisa na studijske programe pod jednakim uslovima kao i crnogorski državljanin.

Poslednji članci

17.07.2019  240

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, III upisni rok, za studijsku 2019/20.


16.07.2019  2716

Najava konkursa za upis 2019/20, III rok


11.07.2019  1461

Konačna rang liste za upis u prvu godinu studiranja II rok - jul 2019


10.07.2019  1300

Preliminarne rang liste za upis u prvu godinu studiranja II rok - jul 2019


09.07.2019  2720

Prijave za upis - II upisni rok 2019/20.


Newsletter

Prijavite se na naš Newsletter i budite u toku sa najnovijim aktuelnostima