Raspisan konkurs za upis 2018/19, II rok - PFK - Pomorski fakultet Kotor

Raspisan konkurs za upis 2018/19, II rok

12.07.2018   PFK Admin   1566 pregleda

Prijave na konkurs za upis na osnovnim studijama 2018/19. godine - II rok, podnose se u ponedjeljak 16. jula 2018.godine od 9:00 do 15:00 sati u Racunarskom centru Pomorskog fakulteta Kotor

 Univerzitet Crne Gore raspisao je 12. jula 2018. godine konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija u drugom upisnom roku, koji će biti objavljen u crnogorskim dnevnim listovima.

STUDIJSKI PROGRAM
BROJ KANDIDATA
Brodomašinstvo
1
Pomorska elektrotehnika
35

Prijave na konkurs se podnose u ponedjeljak, 16. jula 2018. godine. Mjesta ima za još 773 studenta koji će se školovati besplatno na Univerzitetu Crne Gore.

Ukupan broj mjesta na svakom studijskom programu povećava se za po 1% po principu afirmativne akcije.

Pravo prijave na konkurs za upis na studije ima crnogorski državljanin i stranac, u skladu sa zakonom, koji je stekao odgovarajuću kvalifikaciju IV-1 podnivoa Nacionalnog okvira kvalifikacija.

Uz prijavu za upis, kandidat prilaže sledeća dokumenta:

  • originalnu diplomu o položenom eksternom maturskom, odnosno stručnom ispitu,
  • originalna svjedočanstva o završenim pojedinačnim razredima srednjeg obrazovanja,
  • diplomu 'Luča' ili ekvivalent diplomu,
  • kopiju biometrijske lične karte, a za strance odgovarajuću ličnu ispravu koja se izdaje u skladu sa posebnim propisom,
  • diplomu (ili ekvivalentni dokument) o osvojenoj prvoj ili drugih nagradi na državnom ili međunarodnom takmičenju iz predmeta koji su od značaja za nastavak.

Stranac podnosi i dokaz o poznavanju jezika na kome se izvode studije, izuzev u slučaju kada je završio srednju školu na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.

Lice koje je podnijelo zahtjev za priznavanje inostrane obrazovne isprave, a postupak priznavanja nije završen prije isteka roka za podnošenje prijave za upis, može uslovno konkurisati za upis i upisati se na osnovu potvrde da je pokrenut postupak priznavanja kod nadležnog organa. U slučaju da zahtjev za priznavanje inostrane obrazovne isprave ne bude okončan do početka studijske godine, bude odbijen ili ako inostrana obrazovna isprava ne daje pravo na upis na izabrani studijski program Univerziteta, smatraće se da upis nije ni izvršen.

U slučaju da kandidat podnosi duplikate umjesto traženih originalnih dokumenata, dužan je da kod predaje dokumenata potpiše izjavu da originalna dokumenta nije iskoristio za ostvarivanje prava na upis na nekom drugom studijskom programu. Kandidat koji da netačnu izjavu biće eliminisan iz kvalifikacionog postupka.

Testovi iz dva predmeta od značaja za nastavak obrazovanja za kandidate koji nisu imali eksterni maturski, odnosno stručni ispit polažu se u utorak, 17. jula 2018. godine.

Prijemni ispiti za fakultete i akademije koji ih organizuju, a koji su dodatni uslovi za upis, polažu  se prema rasporedu koji će biti istaknut na oglasnim tablama univerzitetskih jedinica, u periodu od 18. do 19. jula 2018. godine.

Upis kandidata i izdavanje uvjerenje izvršiće se zaključno sa 20. julom 2018. godine.

Upis studenata na Univerzitetu Crne Gore bliže je uređen Pravilnikom o bližim uslovima, kriterijumima i postupku upisa u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore (Bilten CG, br. 432/18).

Pravilnik je objavljen na web stranici Univerziteta, kao i na web stranici Fakulteta.

Dokumenta

Poslednji članci

24.08.2019  3562

Konkurs za upis 2019/20, III rok


17.07.2019  680

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, III upisni rok, za studijsku 2019/20.


09.07.2019  3476

Prijave za upis - II upisni rok 2019/20.


07.07.2019  4250

Konkurs za upis 2019/20, II rok


28.06.2019  5182

Preliminarne rang liste za upis u prvu godinu studiranja I rok - jun 2019


Newsletter

Prijavite se na naš Newsletter i budite u toku sa najnovijim aktuelnostima